Onderzoek Statbel: een op de zeven Belgen heeft het moeilijk om eindjes aan elkaar te knopen

© Getty Images

Ongeveer een op de zeven Belgen (14,1%) had het tijdens de eerste drie maanden van dit jaar moeilijk tot zeer moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Nog eens 26,6 procent had het ‘eerder moeilijk’ om rond te komen. Dat blijkt dinsdag uit een onderzoek van het Belgische statistiekbureau Statbel naar het persoonlijk welbevinden en de levensomstandigheden van de Belgen tussen 16 en 74 jaar.

De cijfers liggen ongeveer even hoog als in het voorgaande kwartaal, eind 2021 (13,9%). Ook de regionale verhoudingen blijven min of meer status quo. In het Brussels gewest zegt nu 20,7 procent dat het (zeer) moeilijk is om rond te komen, in Wallonië gaat het om 18,5 procent, in Vlaanderen om 10,4 procent.

Wel zegt bijna een op de vijf Belgen (19,4%) over een hoger beschikbaar huishoudinkomen te beschikken in vergelijking met een jaar eerder. In ruim twee op de drie gevallen wordt die stijging toegeschreven aan de indexering. Bij de werkenden heeft 23,7 procent het beschikbaar inkomen zien toenemen.

Eenzaamheid

Tot slot blijkt uit het onderzoek nog dat 8,7 procent van de Belgen zich altijd of meestal eenzaam voelt. De gevoelens van eenzaamheid worden vooral door het oudere deel van de bevolking (65 tot 74 jaar) gemeld.

Bij de jongeren zijn er op dat vlak opvallende schommelingen te zien. In het derde kwartaal van 2021 had 4,8 procent van de 16- tot 24-jarigen altijd of meestal gevoelens van eenzaamheid. Maar drie maanden later, toen er weer strengere coronamaatregelen waren ingesteld, was dat aandeel weer gestegen naar 12,7 procent. Tijdens het eerste kwartaal van dit jaar geeft nog 5,6 procent van de jongeren aan zich altijd of meestal eenzaam te voelen.

De resultaten zijn afkomstig uit de enquête over het persoonlijk welbevinden en levensomstandigheden van Belgen tussen 16 en 74 jaar. De bevraging komt er onder meer op vraag van het Europese statistiekbureau Eurostat, om het maatschappelijk herstel in tijden van de COVID-19-pandemie te monitoren.

Partner Content