Nieuwe geschillenregeling voor dubbele belastingheffing in Europa

. © Belga

De Europese ministers van Financiën hebben dinsdag in Luxemburg hun fiat gegeven aan een nieuw mechanisme om geschillen over dubbele belastingheffing aan te pakken.

Ondanks het bestaan van belastingverdragen is het in de Europese Unie nog steeds mogelijk dat bedrijven in twee landen belast worden op dezelfde inkomsten of hetzelfde kapitaal. Dat kan het gevolg zijn van verschillen in nationale wetgeving of van een andere interpretatie van een belastingverdrag. Er zijn momenteel ongeveer 900 belastingdisputen hangende in de Unie.

Voor bedrijven zijn zulke geschillen bijzonder vervelend: ze creëren onzekerheid en obstakels om aan zaken te doen, leiden tot hoge administratieve en juridische kosten en brengen cashflowproblemen met zich mee, vooral voor kleinere ondernemingen. Daarom kwam de Europese Commissie eind vorig jaar met een voorstel voor een nieuwe mechanisme om dergelijke belastingdisputen op te lossen.

Dindag hebben de ministers groen licht gegeven voor het nieuwe mechanisme. Dat mechanisme wordt in heel Europa verplicht, zal duidelijke tijdslimieten opleggen om tot een akkoord te komen en draagt een resultaatsverbintenis in zich. Dat geschillen jaren aanslepen zonder uitzicht op een oplossing, zou dus verleden tijd moeten zijn. Het is de bedoeling dat de twee betrokken landen per dossier een akkoord sluiten. Als hen dat niet lukt, treedt er een arbitrageprocedure in werking.

Partner Content