Mypension.be is wankele basis voor recht op SWT

© Getty Images
Hans Brockmans
Hans Brockmans redacteur bij Trends

Veel Belgen consulteren de overheidswebsite mypension.be om te weten wanneer ze met pensioen kunnen gaan. Maar de site is minder geschikt als basis om te weten welke andere rechten uit die informatie voortvloeien, leerde een argeloze bezoeker.

Werknemers die mypension.be consulteren om te weten of ze recht hebben op een SWT (het vroegere ‘brugpensioen’), dreigen van een kale reis terug te komen. Dat ondervond een werkneemster die al enkele jaren vier vijfde bij een bedrijf werkte en vervroegd wenste te vertrekken via een SWT-regeling.

Tijdens een vergadering met de personeelsdienst legde ze een printje neer van mypension.be met haar loopbaangegevens, als bewijs dat ze recht had op die regeling. Het uittreksel gold als basis voor een regeling over een opzeggingstermijn van 16 maanden, waarna de werkneemster als werkloze een uitkering met een aanvullende vergoeding zou ontvangen.

Toen ze echter aan de RVA vroeg om na afloop van de opzeggingstermijn een werkloosheidsuitkering uit te keren, kreeg ze horen dat ze niet voldeed aan de voorwaarden. Het aantal gewerkte jaren was volgens de berekeningen van de RVA onvoldoende.

Ze stapte naar advocaat Sofie Cleiren (Stappers Advocaten). “In de berekeningen van mypension.be werd de vermindering van de arbeidsprestaties met een vijfde wellicht niet mee opgenomen, terwijl de RVA hier wel rekening mee hield bij het controleren van het aantal gewerkte dagen”, stelt de raadsvrouw vast. “Mypension.be is een onvoldoende juridische basis om rechten af te dwingen, zelfs niet bij overheidsinstanties. Het is raadzaam om niet blindelings te vertrouwen op de gegevens van de applicatie.”

Mycareer.be

De website bevat trouwens een clausule waarbij schade-eisen op basis van haar informatie voorafgaandelijk worden afgewezen. Steven Janssen, algemeen directeur van Sigedis, medebeheerder van de website, wijst op een “conceptueel probleem”. Mypension.be geeft enkel informatie over de pensioencontext. Daarnaast is er mycareer.be. Die levert informatie over de loopbaan zelf, zoals wat een werkgever heeft verklaard aan de RSZ over de periode en de frequentie dat zijn medewerkers bij hem hebben gewerkt. Janssen: “Deze informatie vormt de basis voor de pensioenverzekeringstijden die de Federale Pensioendienst gebruikt. We spreken dan over een ‘geïnterpreteerde loopbaan’: een loopbaan bekeken in het licht van de pensioenwetgeveing. De burger kan zich dus op mypension.be informeren over wanneer hij met pensioen kan gaan en hoeveel hij kan verwachten. Dat is soms iets heel anders dan de loopbaan zoals ze geldt voor de vaststelling van andere rechten dan het pensioen.”

Zo zal mycareer.be wel aangeven of een werknemer deeltijds heeft gewerkt, maar niet of deze periode volledig of gedeeltelijk wordt doorgerekend voor de berekening van het pensioen of voor SWT. “Voor correcte informatie over hun pensioen- of arbeidsrechtelijke positie kunnen werknemers zich dan ook het beste wenden tot de authentieke bron, zoals de Rijksdienst voor Arbeidsvoorzieningen”, adviseert Janssen. “De gegevens van de RVA over bijvoorbeeld SWT, deeltijdswerken of het tijdskrediet zijn de enige solide basis voor onderhandelingen over een mogelijke ontslagprocedure.”

De juiste expert

Uiteindelijk bereikte de werkneemster met haar bedrijf een minnelijk akkoord over de financiële afhandeling van haar carrièrestop. Cleiren waarschuwt: “Dit dossier is geen unicum. We kennen nog voorbeelden van al te hoge verwachtingen over de website. Het is raadzaam om niet blindelings te vertrouwen op de gegevens van mypension.be en steeds een specialist te raadplegen: de vakbond, het sociaal secretariaat of een advocaat.”

Janssen nuanceert: “Het punt is dat je aan een pensioenwebsite geen advies moet vragen over werkloosheid. Consulteer voor andere materies dan het pensioen dus ook de juiste experts. Je vraagt ook geen bakker om advies over een defect verwarmingstoestel.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content