Meer dan één op de tien 54-plussers is al langer dan jaar afwezig van werk door ziekte

© Getty Images

In het eerste kwartaal van 2022 was 16,7 procent van de 54-plussers langer dan een maand afwezig van het werk wegens ziekte. Bij arbeiders boven de 54 jaar loopt dit zelfs op tot 23 procent. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van hr-dienstverlener Securex. Bij de arbeiders en bedienden van 54 jaar en ouder is 11,5 procent reeds langer dan een jaar afwezig van het werk omwille van ziekte.

Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Securex. De hr-dienstverlener onderzocht, op basis van gegevens over 21.111 ondernemingen en 151.407 werknemers in de privésector, hoeveel werknemers tijdens het eerste kwartaal van 2022 langer dan een maand afwezig waren van het werk wegens ziekte. Dit was voor 8 procent van alle werknemers het geval.

‘Maatregelen nodig’

De resultaten tonen volgens Securex vooral een somber plaatje voor oudere werknemers. ‘De geplande pensioenleeftijdsverhogingen zullen deze absenteïsmecijfers nog verder de hoogte in duwen’, voorspelt Heidi Verlinden van Securex.

‘De oplossing ligt echter niet in het ontslaan of niet aanwerven van 54-plussers, want dan zijn we nog verder af van een werkzaamheidsgraad van 80 procent. Het is duidelijk dat er concrete maatregelen nodig zijn om de laatste tien loopbaanjaren van werknemers alsook alle voorgaande loopbaanjaren, zo zinvol en gezond mogelijk in te vullen. Dit kan door jobs en manieren van samenwerken aan te passen maar ook door zo vroeg mogelijk de werkhervatting van afwezigen voor te bereiden.’

Jonger dan 24

De cijfers zijn bovendien niet enkel verontrustend bij de oudere werknemers. In de jongste categorie arbeiders tot 24 jaar zat bijna 1 op de 20 (4,8 procent) in het eerste kwartaal van dit jaar al langer dan een maand thuis wegens ziekte. Dat is een stijging van 23 procent ten opzichte van 2020.

Securex meent dat de coronaperiode daarbij een belangrijke rol speelt. ‘Veel jongeren waren de afgelopen twee jaar op zichzelf aangewezen. Dit leidt tot meer stress, zeker als je net aan je loopbaan begint. Ook de tijdelijke werkloosheid zorgde voor een verstoring van de werk-privébalans, voor meer financiële stress en de algemene jobonzekerheid speelde ook een rol. Hierdoor is het risico groot dat mensen met klachten blijven doorwerken of te vroeg terugkeren naar het werk, waardoor ze uiteindelijk toch uitvallen en langdurig ziek blijven.’

Partner Content