Maaltijd- en ecocheques zes maanden langer geldig

.

De federale regering verlengt de geldigheidsduur van maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport- en cultuurcheques tijdelijk wegens de coronacrisis. De regering volgt daarmee het advies van de Nationale Arbeidsraad (NAR), het adviesorgaan waarin zowel werknemers- als werkgeversorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Door de beperkende maatregelen in de strijd tegen het coronavirus – onder meer een verbod op niet-essentiële verplaatsingen – is het voor werknemers soms moeilijker om de cheques uit te geven die ze van hun werkgevers krijgen omdat ze fiscaal voordeliger zijn. Daarom vroeg de NAR vorige maand al aan de regering om de geldigheid van die cheques te verlengen. Op initiatief van ministers van Economie Nathalie Muylle (CD&V) en Sociale Zaken Maggie De Block (Open Vld) gaat de regering nu in op die vraag. Dat blijkt uit een koninklijk besluit waar De Inspecteur op Radio 2 de hand op kon leggen en dat zaterdag zou worden goedgekeurd op de ministerraad.

Maaltijd-, eco- en geschenkcheques die in maart, april, mei en juni 2020 vervallen, worden verlengd met zes maanden. Voor sport- en cultuurcheques, die allemaal een vaste vervaldatum hebben op 30 september, komt er een verlenging tot 31 december 2020. De regering houdt ook de mogelijkheid open om de geldigheidsduur van maaltijd-, eco- en geschenkcheques nog meer te verlengen op advies van de NAR.

Dat adviesorgaan had vorige maand al de voordelen van een verlenging benadrukt: de koopkracht van de begunstigden wordt gevrijwaard en de herneming van de activiteiten van handelaars en ondernemingen bij heropening wordt gestimuleerd. ‘Bovendien is zo’n verlenging gunstig voor de hele economie omdat de consumptie weer op gang komt doordat die cheques opgebruikt kunnen worden en gelet op de veelheid aan sectoren waar die cheques van toepassing zijn’, luidde het.

VIA (Voucher Issuers Association), de federatie van uitgevers van cheques, is blij met de verlenging. ‘We zien een positieve impact op de koopkracht van de verschillende cheques voor onze begunstigden. Bovendien zullen ze, aangezien ze alleen in België kunnen worden gebruikt, een troef zijn voor de heropleving van de economische machine’, zegt voorzitter Olivier Bouquet. Eens de maatregel goedgekeurd is, kan het nog enkele weken duren voor de cheques ook effectief verlengd worden door de uitgevers. ‘De begunstigden ontvangen informatie over de nieuwe geldigheidsdatum van hun uitgevende instelling (Edenred, Monizze of Sodexo)’, benadrukt Bouquet.

Partner Content