Laruelle wil relatie tussen banken en ondernemers verbeteren

© belga

Sabine Laruelle, minister van Middenstand en kmo’s, dient een wetsvoorstel in om de kredietverstrekking van banken aan ondernmingen beter te regelen.

Sabine Laruelle, minister van Middenstand en kmo’s, dient een wetsvoorstel in om de kredietverstrekking van banken aan ondernemingen beter te regelen.

De minister reageert hiermee op het jaarverslag van De Kredietbemiddelaar, ook bekend als Het Kenniscentrum voor Financiering van KMO (KeFik).

Het Kenniscentrum voor Financiering van KMO werd in februari 2009 opgericht om ondernemingen bij te staan die problemen hebben met hun kredietdossier. Uit het jaarverslag van 2012 blijkt dat het aantal probleemgevallen toeneemt.

Pijnpunten

Sinds februari 2009 werden in totaal 1.014 dossiers ingediend, waarvan 298 dossiers in 2012. Dat is een toename met 87 procent in vergelijking met 2011.

Volgens het rapport van het KeFik werden 2.778 voltijdse jobs – of 55 procent van de bedreigde arbeidsplaatsen – gered dankzij de bemiddeling van De Kredietbemiddelaar.

In het rapport komt ook een aantal pijnpunten in de relatie tussen bank en ondernemer/cliënt naar voren die te maken hebben met de communicatie tussen banken en ondernemers.

‘Funding loss’

In het Jaarverslag 2012 formuleert De Kredietbemiddelaar kritiek op het systeem van ‘funding loss’. Dat is de wederbeleggingsvergoeding bij het vroegtijdig opzeggen van een krediet ter compensatie van het commercieel verlies van de bank. “Die vergoeding is niet wettelijk vastgelegd en staat niet in verhouding tot de economische kosten van de bank”, stelt De Kredietbemiddelaar.

Nieuwe wet

Minister Laruelle wil nu werk maken van een nieuwe wet die de relatie van banken en hun cliënten, inclusief wederzijdse rechten en plichten, in een dwingender kader plaatst.

“Het is wel nog wachten op de input van de Nationale Bank en van het ministerie van Financiën”, verduidelijkt Evy Vandemaele, woordvoerster van de minister. De minister rekent erop het wetsontwerp tegen mei te kunnen indienen bij het parlement en hoopt op goedkeuring in september of oktober.

Pessimisme troef

KeFik gaf in het jaarverslag nog even mee dat de zogenaamde KeFik-barometer, die peilt naar het vertrouwen van kleine ondernemingen in het ondernemersklimaat, fors gedaald is in vergelijking met februari 2012. “Het vertrouwen van de ondernemers is ronduit negatief en bevindt zich op het laagste punt sinds het begin van de huidige financieel-economische crisis van eind 2008”, luidt het.

(Belga/BO)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content