Hervorming EU-regels rond werkloosheidsuitkeringen uitgesteld tot volgende legislatuur

Marianne Thyssen

Het Europees parlement stelt de debatten over de coördinatie van nationale sociale zekerheidsstelsels uit tot de volgende legislatuur. Dat is donderdag beslist tijdens de plenaire zitting in Straatsburg. Vooral het onderdeel rond werkloosheidsuitkeringen voor EU-werknemers is voor veel lidstaten – waaronder België – problematisch.

Dat het voorstel van Eurocommissaris Marianne Thyssen wellicht over de verkiezingen getild zou worden, was vorige week al duidelijk. Het akkoord dat de onderhandelaars van het Europees parlement en de lidstaten hadden bereikt werd alsnog verworpen binnen de Raad, en het parlement en de lidstaten kwamen niet tijdig tot een nieuw compromis.

Bij Thyssen klonk het dat ze alsnog zou proberen de hervorming tijdens de legislatuur door te duwen, maar dat zit er nu ook niet meer in. De plenaire vergadering in Straatsburg besliste donderdag om de debatten uit te stellen tot de volgende legislatuur. De nieuwe europarlementsleden zullen zich dus over de hervorming moeten buigen. Dat gebeurde nadat N-VA-europarlementslid Helga Stevens daarvoor een aanvraag had neergelegd. Volgens haar zou een stemming over het onderwerp de ‘ernstige verdeeldheid binnen Europa alleen nog maar meer benadrukken’. N-VA wil van het uitstel gebruikmaken om ‘nieuwe pistes’ te onderzoeken.

Werkloosheidsuitkeringen

Hoewel het om een erg breed pakket van maatregelen gaat om de wetgeving rond de coördinatie van sociale zekerheidsstelsels in de EU te moderniseren, sprong bij ons vooral het onderdeel rond de werkloosheidsuitkeringen in het oog. Alles draait rond de vraag vanaf wanneer werknemers uit een andere Europese lidstaat recht hebben op een werkloosheidsuitkering in het land waar ze werken.

Na erg moeizame onderhandelingen bereikten de Europese lidstaten en het parlement enkele weken geleden een akkoord dat Europese werknemers na één maand werken in een andere lidstaat een uitkering in dat land kunnen aanvragen. Maar dat riep meteen heel wat tegenstand op, onder meer in ons land. De regeling zou volgens critici de deur openzetten voor welvaartstoerisme en uitkeringsfraude. Het akkoord werd daarna alsnog afgeschoten binnen de Raad, onder meer door een tegenstem van ons land. De lidstaten en het Parlement moesten in principe op zoek naar een nieuw compromis, maar vorige week werd dus al duidelijk dat dat niet mee zou lukken voor de Europese verkiezingen in mei. Het Roemeens voorzitterschap van de EU lichtte de lidstaten daarover in.

Breder perspectief

Marianne Thyssen benadrukte steevast dat het debat in een breder perspectief moet worden geplaatst. Dat de termijn van één maand zou betekenen dat buitenlandse werknemers vanaf dan al recht hebben op een werkloosheidsuitkering, klopt overigens niet. Het betekent wél dat men vanaf die ene maand werken rekening kan houden met de gewerkte periodes in een vorige lidstaat om na te gaan of de persoon in kwestie wel voldoende gewerkt heeft om recht te hebben op een uitkering.

Voor CD&V-europarlementslid Tom Vandenkendelaere zou elke termijn korter dan drie maanden de deur openzetten naar ‘een vorm van welvaartstoerisme’. Ook de liberalen van ALDE hadden problemen met de hervorming. De linkse en groene partijen steunden de voorstellen wel. ‘Ze zijn niet perfect, maar ze gaan duidelijk in de richting van een verbetering’, zei Marie Arena (PS).

Partner Content