“Franstaligen moeten hun verlatingsangst overwinnen”

© foto Jelle Vermeersch

Volgens professor op rust Theo Peeters is het financieringssysteem van België uitgehold. “Er is maar één oplossing: de financieringswet moet gewijzigd worden, maar dat wordt een veel moeilijker oefening dan BHV splitsen.”

Theo Peeters is voormalig directievoorzitter van de BBL, erebestuurder van KBC, en emeritus hoogleraar economie aan de KU Leuven. In een interview met Trends gaat hij dieper in op de situatie van de overheidsfinanciën in dit land, de gevolgen van de financiële en economische crisis, en de kostprijs van de vergrijzing vanaf 2013.

Volgens Peeters kan ons land alleen uit de impasse komen als het financieringssysteem aangepast wordt: “Essentieel is dat er een koppeling van de uitgavenbevoegdheid en de inkomstenverantwoordelijkheid van gewesten en gemeenschappen komt. Nu mogen gewesten en gemeenschappen het geld uitgeven maar moeten ze niet zelf voor hun inkomsten zorgen. Zij halen de centen gewoon uit de federale pot. Dat staat gelijk met het organiseren van de onverantwoordelijkheid.”

Maar waarom zouden de Franstaligen dit aanvaarden? Zij halen nu meer uit het systeem dan de Vlamingen en ze moeten er veel minder inspanningen voor doen. “Omdat ze geen andere keuze hebben”, antwoordt Theo Peeters: “Het status-quo is geen alternatief meer. Als het bestaande financieringssysteem gehandhaafd blijft, dreigen we kopje onder te gaan. Dan verdwijnt dit land, en zullen anderen zich over ons ontfermen. De Franstaligen moeten hun verlatingsangst overwinnen.”

Peeters beklemtoont wel dat een nieuwe financieringswet gepaard moet gaan met overgangsmaatregelen. “En die mogen voor mijn part langdurig zijn. Het laatste wat ik in vraag stel, is de solidariteit. Maar het is een misverstand te denken dat het hier om solidariteit tussen rijk en arm, of tussen het Noorden en het Zuiden gaat. Het probleem van de welvaartsverschillen tussen Noord en Zuid is in wezen dat van een hogere activiteitsgraad in het Noorden, een lagere activiteitsgraad in het Zuiden, en een dramatisch lage activiteitsgraad in Brussel. Dit probleem los je niet op door de feiten toe te dekken, te subsidiëren en verder te laten bestaan.”

Be.L. / PC

Lees het volledige interview met Theo Peeters in Trends van donderdag 10 juni.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content