Fiscale druk in België opnieuw gestegen vorig jaar

De fiscale druk in België is vorig jaar verder toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Van alle EU-landen was enkel in Frankrijk de som van inkomsten uit belastingen en sociale bijdragen in verhouding tot het bbp hoger dan bij ons.

De verhouding van belastingen tegenover het bruto binnenlands product bedroeg in 2018 in België 47,2 procent. Het jaar daarvoor jaar was dat nog 47 procent, zo blijkt uit herziene cijfers van Eurostat. In Frankrijk ging dat cijfer van 48,3 naar 48,4 procent. Nummer drie Denemarken tekende voor de grootste daling in de hele EU en ging van 46,8 naar 45,9 procent.

Het EU-gemiddelde steeg van 40,2 naar 40,3 procent. Ierland (23 procent), Roemenië (27,1 procent) en Bulgarije (29,9 procent) kennen de laagste belastinginkomsten in verhouding met hun bbp.

Partner Content