Extra belastingen voor beleggers

© belga

De regering-Di Rupo heeft op subtiele wijze de belastingen voor beleggers opnieuw verhoogd.

Onder het mom van het wegwerken van de discriminatie tussen Belgische en Europese beleggingsfondsen werd de vrijstelling van de roerende voorheffing die beleggingsfondsen met een Belgisch paspoort (met ISIN-code BE…) tot nu toe genoten, afgeschaft.

Concreet betekent dit dat wanneer u een Belgisch beleggingsfonds verkoopt dat voor minstens 25 procent belegd is in vastrentende effecten (zoals obligaties), u op de gerealiseerde meerwaarde en de gekapitaliseerde interest op die vastrentende effecten 25 procent roerende voorheffing verschuldigd bent. Als u het fonds al langer dan vijf jaar bezit, zal de meerwaarde berekend worden vanaf 1 juli 2008. Uw bank zal de roerende voorheffing automatisch inhouden. Er heerst nog enige onduidelijkheid over het toepassingsveld, maar mogelijk vallen ook alle kapitaalgegarandeerde fondsen onder de regeling.

Daar houdt het echter niet op. De afschaffing van de vrijstelling betekent ook dat Belgische beleggingsfondsen voortaan 25 procent roerende voorheffing betalen op dividenden die zij ontvangen van Belgische ondernemingen. Voor beleggers in distributiefondsen, die coupons uitkeren, komt dit neer op een dubbele belasting: eerst betaalt het fonds 25 procent roerende voorheffing op het dividend, en daarna betaalt de belegger nogmaals 25 procent op de ontvangen uitkering.

Zo wordt het voor beleggers opnieuw interessanter om rechtstreeks dividendaandelen aan te houden. Kleine beleggers zijn de dupe: zij houden vaak maar een klein aantal aandelen aan, en verliezen zo het voordeel van de diversificatie die beleggingsfondsen bieden.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content