Europese octrooisaga kruipt naar de finish

© reuters

Als alles volgens plan loopt, stemt het Europees Parlement op 11 december definitief over de hervorming van het Europese octrooisysteem.

Als alles volgens plan loopt, stemt het Europees Parlement op 11 december definitief over de hervorming van het Europese octrooisysteem.

Het doel is octrooien goedkoper te maken en de rechtszekerheid te vergroten. Er komt een ‘Europees octrooi met eenvormige werking’, dat zonder nationale validering geldt in de 25 deelnemende lidstaten. Dat eenheidsoctrooi moet enkel nog in het Engels, Frans en Duits worden vertaald. Octrooizaken worden voortaan behandeld door een Gemeenschappelijk Octrooigerecht. Dat omvat nationale rechtbanken van eerste aanleg en een centrale afdeling.

In juni bereikte de Europese Raad een moeizaam compromis over de vestigingsplaats. De hoofdzetel komt in Parijs, met nevenafdelingen in München en Londen. De Raad veroorzaakte echter nieuwe vertraging door eenzijdig drie artikels te schrappen uit het voorstel van verordening van de Europese Commissie en het Europees Parlement. De artikels beschreven de rechten van de houders van Europese eenheidsoctrooien. Eén artikel herinnerde expliciet aan materies die niet onder het octrooirecht vallen, zoals computerprogramma’s. Begin juli sloeg het Europees Parlement terug door de stemming over de teksten uit te stellen. De voorzitter van de EU, Cyprus, probeert sindsdien in een nieuw voorstel de beperking van de rechten van octrooihouders tot een zaak van de lidstaten te maken. De Europese Raad stemt daarover op 10 december. Op 11 december stemt dan het Europees Parlement.

Daarmee is het eenheidsoctrooi nog geen feit. Dezelfde dag publiceert de advocaat-generaal van het Europees Hof van Justitie zijn advies over de toelaatbaarheid van de procedure van nauwere samenwerking waarmee Spanje en Italië bij de octrooiregeling buitenspel zijn gezet. (B.L.)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content