Europa klopt weer aan de deur voor ‘grondige belastinghervorming’ van België

© istock

België moet een grondige belastinghervorming doorvoeren waarbij de heffingsgrondslag wordt uitgebreid, de lasten op arbeid worden verlaagd en inefficiënte belastinguitgaven worden weggewerkt. Dat staat in de nieuwe beleidsaanbevelingen van de Europese Commissie.

De Europese Commissie beperkt zich dit jaar tot vier aanbevelingen voor ons land. Dat er een grondige tax shift nodig is, is geen nieuws. Ook de oproep voor een beter functionerende arbeidsmarkt is niet nieuw.

Arbeidsmarkt

België moet de financiële belemmeringen om te werken beperken en de toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken voor specifieke doelgroepen.

De ‘mismatch’ tussen de vaardigheden van werknemers en de noden van werkgevers moet worden aangepakt, net als het tekort van welbepaalde opleidingen. Lonen moeten mee stijgen met de productiviteit, vindt de Commissie, waarmee ze opnieuw kritiek uit op de automatische loonindexering. Enkel op deze manier kan België concurrentiëler worden, luidt het.

De Commissie heeft wel aandacht voor het sociaal overleg, want aanpassingen aan het mechanisme van de loonindexering moeten volgens haar gebeuren in samenspraak met de sociale partners.

Begroting

Tot slot heeft de Commissie nog enkele aanbevelingen in huis voor het op orde houden van de begroting. Zowel in 2015 als in 2016 moet er voor 0,6 procent aan structurele inspanningen gebeuren. Financiële meevallers moeten dan weer gebruikt worden om de schuldgraad af te bouwen, en de wettelijke pensioenleeftijd moet aan de levensverwachting worden gekoppeld.

Beleidsniveaus

Opvallend is dat de Commissie ook aanbeveelt de verdeling van de inspanningen om de algemene begrotingsdoelstellingen te halen, afdwingbaar te maken tussen de verschillende beleidsniveaus. Hier raakt de Commissie aan een bijzonder actueel debat. De Waalse regering – en in mindere mate ook de Franse gemeenschapsregering – blijft zich binnen het overlegcomité verzetten tegen de minderinkomsten uit de personenbelasting, na berekeningen op basis van de nieuwe financieringswet. Wallonië weigert de hoger dan verwachte factuur om de ‘Belgische’ begroting te doen kloppen te betalen.

De aanbevelingen van de Commissie worden de komende weken besproken en formeel goedgekeurd door de lidstaten. Die moeten ze dan vervolgens opnemen in hun beleids- en begrotingsplannen. (Belga/BO)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content