EU staakt strijd tegen wet-Major

© belga

De Europese Commissie heeft beslist de procedure tegen de wet-Major, de Belgische wet over de havenarbeid, stop te zetten.

De Europese Commissie heeft woensdag beslist om de drie jaar aanslepende procedure tegen de wet-Major stop te zetten. De Commissie is tevreden met de vorig jaar goedgekeurde bijsturing van de wet die in België de organisatie van de havenarbeid regelt.

De Commissie, die al jaren ijvert voor een liberalisering van de havendiensten, had in 2014 een procedure geopend omdat ze van oordeel was dat de Belgische wet in strijd was met de vrijheid van vestiging.

De Commissie stoorde zich meer bepaald aan het verplichte exclusieve poolsysteem voor de aanwerving van dokwerkers, de beperkte duur van contracten en de samenstelling van ploegen van werknemers.

Na aanslepende onderhandelingen tussen minister van Werk Kris Peeters, eurocommissaris Violeta Bulc en de sociale partners is een compromis uitgewerkt dat vorig jaar werd omgezet in een koninklijk besluit en via aanpassingen van CAO’s. Sinds juli is het daardoor bijvoorbeeld geleidelijk mogelijk om arbeiders buiten de pool aan te werven.

Volgens Peeters betekent de stopzetting van de procedure ‘voor de werknemers en de werkgevers in de haven een geruststelling’ en biedt de beslissing ‘de nodige rechtszekerheid’.

“De enorme toegevoegde waarde van sociaal overleg wordt hier eens te meer bewezen. De sociale partners van onze zeehavens hebben zich tot het uiterste ingespannen om een akkoord te bereiken, en zijn daar in geslaagd zonder één enkele stakingsdag”, aldus de vicepremier.

Er bleek al interesse om havenarbeiders buiten de pool aan te werven, hoewel volgens Peeters ook vastgesteld moet worden dat ‘de tevredenheid met het bestaande poolsysteem hoog was en nog steeds hoog is bij de meerderheid van de bedrijven en de werknemers’.

Voor nieuwe logistieke havenarbeiders werd de erkenning afgeschaft. Wel hebben zij een veiligheidscertificaat nodig om toegang te krijgen tot het havengebied. Intussen zijn al 385 logistieke havenarbeiders zonder erkenning aangeworven. Intussen loopt ook een evaluatie van het ploegenstelsel.

Partner Content