EU-ministers op zucht van akkoord tegen sociale dumping

Marianne Thyssen © Belga

Maandag heeft het sociale Europa een belangrijke afspraak in Luxemburg. Daar zetten de Europese ministers van Werk en Sociale Zaken zich aan tafel om strengere detacheringsregels af te spreken. Het principe ‘gelijk loon voor gelijk werk’ zou een einde moeten maken aan de oneerlijke concurrentie met onderbetaalde werknemers uit andere lidstaten.

‘Die onrechtvaardigheid moet eruit. Anders zal de eenheidsmarkt niet lang meer blijven bestaan’, blikt eurocommissaris Marianne Thyssen vooruit.

Lagere lonen

Bij een detachering zendt een bedrijf werknemers naar een andere lidstaat om daar voor een bepaalde tijd een dienst uit te voeren. Daar is op zich niets mis mee. Zo steken jaarlijks meer dan 80.000 Belgen de grens over. Maar in de praktijk werkten de regels vaak sociale dumping in de hand, met Oost-Europese arbeiders die naar het westen afzakken en vooral in de bouwsector tegen lagere lonen aan de slag gaan dan hun westerse collega’s.

‘Arbeidsmobiliteit blijft een belangrijke en positieve zaak, maar de interne markt is geen jungle’, stelt Thyssen voorop. ‘Dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. Die moet fair zijn.’

Het lokale minimumloon volstaat niet langer. Thyssen legde vorig jaar een voorstel op tafel dat ervoor moet zorgen dat gedetacheerden recht hebben op alle elementen van de verloning die ook aan lokale werknemers betaald moeten worden, dus ook een dertiende maand, compensaties voor winterweer, …

De Belgische eurocommissaris stuitte meteen op zwaar verzet in landen als Polen en Hongarije, die tevergeefs probeerden aan te voeren dat Europa zich niet te moeien had. ‘Ik wist dat het geen walk in the park zou worden. Het ging er soms hard aan toe, maar we hebben steeds alle lijnen opengehouden en getoond dat we akkoorden kunnen sluiten en verschillen kunnen overbruggen in Europa, ook als het moeilijk gaat en er een breuk lijkt aan te komen.’

Maar de strijd is nog niet gestreden. Zo eisen landen als Frankrijk en België dat de maximale detacheringsduur wordt ingeperkt van 24 tot 12 maanden. ‘Ik ga niet zeggen dat het louter een symboolstrijd is. Er zijn nog kleine verschillen, bijvoorbeeld voor vaderschapsverlof’, duidt Thyssen. ‘Maar met het principe van gelijk loon voor gelijk werk verkleint de betekenis wel. Wie zegt dat het compromis niet ok is, nodig ik uit zelf een akkoord te maken.’

Verwacht wordt dat de oostelijke lidstaten maandag ook nog eens het onderste uit de kan zullen halen om de implementatieperiodes zo lang mogelijk te rekken. Ook de transportsector zal nog voor discussie zorgen. Vooral Spanje speelt het hard om de belangen van zijn vrachtwagenchauffeurs te verdedigen. Volgens Thyssen zal de sector wel degelijk onder detachering vallen, maar zullen er specifieke regels uitgewerkt worden om rekening te houden met de kenmerken van de sector.

Maar ondanks die knelpunten verwacht Thyssen maandag een doorbraak. De ministers moeten dan wel nog onderhandelingen aanknopen met het Europees Parlement, waar zich maandag een ruime meerderheid achter het voorstel van de CD&V-politica schaarde. Tegen de zomer van volgend jaar zou dan een akkoord op tafel moeten liggen en zou Europa een nieuwe, belangrijke stap moeten kunnen zetten tegen sociale dumping.

‘We zijn al veel beter uitgerust dan vroeger’, meent de eurocommissaris. Cruciaal is de vorig jaar ingevoerde handhavingsrichtlijn, die de samenwerking tussen nationale arbeidsinspecteurs heeft versterkt en hen nu meer wapens biedt om postbusbedrijven en schijnzelfstandigen aan te pakken. Die samenwerking zou in de toekomst ook ingericht moeten worden voor de sociale zekerheidsinstanties, om gesjoemel met sociale zekerheidsbijdragen efficiënter te bestrijden.

Partner Content