Energieregulator Creg wil af van vaste subsidies windmolenparken

.

Energieregulator Creg raadt de federale overheid aan om voor een tweede windmolenpark in zee, de zogenaamde Prinses Elisabethzone, de vaste subsidies achterwege te laten. In de plaats zou de regering moeten opteren voor een variabele prijspremie. Federaal minister van Energie Tine Van der Straeten (Groen) is het idee wel genegen.

Met een zogenaamd contract for difference wordt afgesproken dat als de elektriciteitsprijzen onder een bepaalde drempelwaarde zakken, de windparken subsidies krijgen. Als de prijzen de bovengrens echter overstijgen, moeten de windmolenparken een deel van de inkomsten afdragen aan de overheid. Blijft de prijs tussen de vork, dan zijn er geen subsidies.

Een dergelijk systeem wordt al toegepast in Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Creg wil nu dus ook dat ons land daarvan gebruik maakt. Om ernstige biedingen te bevorderen, beveelt de Creg aan om enkel bedrijven in aanmerking te nemen die de nodige ervaring kunnen voorleggen (minstens 300 MW aan offshore windenergie gerealiseerd hebben) en het opleggen van een waarborgsom van 70 miljoen euro. Het bedrijf dat de laagste drempelwaarden naar voren schuift, zou de concessie moeten krijgen.

‘Het is evident dat de spectaculaire kostendaling van wind op zee de afgelopen jaren zich ook doorzet in het ondersteuningsmechanisme waarover de federale regering later beslist’, reageert minister Van der Straeten. ‘Hernieuwbare energie is de goedkoopste vorm van energie, terwijl alle andere duurder worden. Nieuwe windmolenparken worden een mogelijke bron van inkomsten en beschermen ons tegen stijgende energieprijzen.’

Partner Content