Energiecoalitie pleit voor snelle stop op stookolieketels in woningen

Stookolie

Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten gezinnen in Vlaanderen snel aangemoedigd worden om over te stappen van stookolie of aardgas naar groenere verwarming, zoals warmtepompen of zonneboilers. Dat zegt een coalitie van energieleveranciers, fabrikanten, installateurs, milieuorganisaties en experten, bijeengebracht op initiatief van Bond Beter Leefmilieu en de Organisatie Duurzame Energie.

De gezinnen die nu nog verwarmen met stookolie of aardgas, zijn samen goed voor 14 procent van de Vlaamse uitstoot van broeikasgassen, klinkt het bij de coalitie, die energiebedrijven als Engie, Eneco en Luminus maar ook fabrikanten van verwarmingstoestellen zoals Bulex, Daikin en Vaillant en milieuorganisaties als Greenpeace en WWF verenigt.

Tot 2050 zouden elk jaar zowat 100.000 huishoudens moeten omschakelen naar verwarming via warmtenetten, warmtepompen, zonneboilers of duurzame biomassa, als we de klimaatdoelstellingen willen halen. Maar op dit moment wordt zo’n omschakeling niet aangemoedigd: integendeel, de lasten zijn net het hoogst op de duurzaamste vormen van verwarming, aldus de initiatiefnemers, die daarom ijveren voor een lastenverschuiving van elektriciteit naar aardgas en stookolie. Met andere woorden, de heffingen die je betaalt naast de energieprijs, moeten vooral op de gas- en stookoliefactuur terechtkomen, en niet langer op de elektriciteitsfactuur.

Warmtebeleid

Vanaf 2021 mogen er volgens de coalitie bovendien geen nieuwe stookolieketels meer geplaatst worden in woningen. En vanaf 2030 ook geen nieuwe aardgasketels. Ze pleit voorts voor de invoering van een gebiedsdekkend warmtebeleid tegen 2025. De maatregelen die de coalitie voorstelt, komen ook aan bod in het Vlaams energieplan 2021-2030 en het interfederaal energiepact. Maar voor de coalitie moeten ze sneller ingevoerd worden en mogen ze ambitieuzer zijn. In Vlaanderen was vorige zomer bijvoorbeeld sprake van een verbod op de verkoop van stookolieketens in 2021, maar dat wordt een verbod op dergelijke ketels enkel bij nieuwbouw en ingrijpende energierenovatie.

‘Hernieuwbare elektriciteit staat al een tijdje op de politieke agenda. Nu is het de beurt aan warmte’, stelt Benjamin Clarysse, beleidsmedewerker energie bij Bond Beter Leefmilieu. ‘Met drie sleutelmaatregelen kunnen de komende Vlaamse en federale regeringen de omslag van stookolie en aardgas naar duurzame warmte op gang trekken.’

De Belgische Federatie van Brandstoffenhandelaars (Brafco) reageerde in ‘De Ochtend’ op Radio 1 alvast afwijzend. Net als eerder wijst ze onder meer op de hoge kostprijs van warmtepompen. Bovendien zou de sector veel inspanningen doen om de ecologische voetafdruk van verwarmen met stookolie te verkleinen. De federatie pleit er daarom voor om eerder in te zetten op vervanging van oude ketels door nieuwe. Brafco zei eerder dat een verbod op de verkoop van stookolieketens duizenden jobs – al zeker 5.000 directe jobs – zou kosten.

Partner Content