Doorgeefschenkingen zitten in de lift

© Getty

Steeds meer mensen geven een deel van wat ze zelf erven, binnen het jaar door aan hun kinderen en kleinkinderen. Dat is sinds eind 2018 mogelijk via de fiscaal voordelige doorgeefschenking en het aantal akten van zo’n doorgeefschenking lag vorig jaar op 631, meer dan het dubbel van in 2019. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V) verzamelde.

Sinds 1 september 2018 is het voor mensen die een nalatenschap krijgen, mogelijk om die erfenis geheel of deels kosteloos door te schenken aan hun kinderen of kleinkinderen. Om vrijgesteld te zijn van schenkingsrechten moet wel aan enkele voorwaarden voldaan zijn, weet Schryvers, die indertijd zelf voor de doorgeefschenking ijverde als alternatief voor de federaal geregelde erfenissprong.

Ook die laat toe een erfenis te laten doorvloeien naar de erfgenamen, maar dan in zijn geheel, waardoor het niet mogelijk is een deel voor jezelf te houden, bijvoorbeeld om onverwachte tegenslag het hoofd te kunnen bieden.

Volgens de cijfers van Schryvers wint de doorgeefschenking aan succes. Terwijl in 2019 265 aktes van een doorgeefschenking werden geregistreerd, was dat in 2020 meer dan verdubbeld tot 631 aktes.Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar werden er al 320 geregistreerde aktes geteld.

Het totale vermogen dat op die manier werd doorgegeven aan de kinderen steeg van 60 miljoen euro in 2019 tot 160 miljoen euro in 2020 en dit jaar staat de teller tot de maand mei al op meer dan 80 miljoen euro.

De doorgeefscheningen worden ook vaak gebruikt om onroerende goederen over te dragen. In 2019 ging het nog om 407 onroerende goederen, terwijl dat er vorig jaar al 1.021 waren.

‘De cijfers tonen aan dat de flexibiliteit van de doorgeefschenking een grote troef is’, legt Schryvers uit. De vrijwillige erfenissprong uit 2012 was een keuze voor alles of niets. Met de hervorming uit 2018 kunnen zowel erfgenamen als hun kinderen de erfenis aanwenden naargelang hun behoefte.

‘De erfgenamen kunnen een deel behouden, bijvoorbeeld als zekerheid voor hun oude dag, en tegelijk hun eigen kinderen, die in een heel andere levensfase zitten, een duwtje in de rug geven. Het is heel duidelijk dat dit systeem gesmaakt wordt’, aldus de CD&V-politica.

Partner Content