Jan Tuerlinckx

‘De fouten in de boekhouding van de nv België zijn niet min’

Jan Tuerlinckx Jan Tuerlinckx is advocaat van Tuerlinckx Fiscale Advocaten

‘Het is allemaal niet zo eenvoudig, zegt u? Kan best, maar wij zijn niet blind. Wij zien met welke wagens uw toplui rijden en in welke luxe uw kantoren baden.’ Jan Tuerlinckx, advocaat-vennoot bij Tuerlinckx Fiscale Advocaten, richt zich in een brief tot de Belgische Staat.

Geachte heer CFO van de nv België, wij hebben kennis genomen van de bevindingen van het Rekenhof, dat onlangs zijn 176ste jaarboek heeft gepubliceerd. Het noemt uw jaarrekening daarin ‘ondermaats’. Naar aanleiding daarvan hebben ook wij uw boekhouding gecontroleerd. De vaststellingen zijn hallucinant.

U beweert dat u functioneert in een competitieve omgeving? Dat u belaagd wordt door oneerlijke concurrentie van andere staten? Dat uw onderneming ontzettend veel goed doet voor veel mensen? Als dat al zo is, dan is dat geen excuus voor het niet adequaat voeren van uw boekhouding. U weet dat die correct moet zijn. De fouten zijn niet min. U boekt 6 miljard euro btw-inkomsten niet. U laat 11 miljard euro andere vorderingen buiten balans, omdat die oninbaar zouden zijn. Dat geloven wij niet. Wie een factuur krijgt, moet die betalen. Zo simpel is dat.

Het is allemaal niet zo eenvoudig, zegt u? Kan best, maar wij zijn niet blind. Wij zien met welke wagens uw toplui rijden en in welke luxe uw kantoren baden. Wij weten van hun privéchauffeurs. Dat zij veel rijden, ook heel vroeg en heel laat, en een privéchauffeur dus een noodzaak is? Volstrekt niet relevant. Denkt u dat wij een privéchauffeur hebben om naar het ministerie van Financiën te gaan?

De fouten in de boekhouding van de nv België zijn niet min.

De regels zouden te technisch en complex zijn? Dat is voor iedere onderneming en burger zo, en die zijn wel netjes in orde. Bovendien moet iedereen de wet kennen. Het volstaat om regelmatig de website van het Belgisch Staatsblad te raadplegen. Terabytes wetgeving vindt u daar. Misschien niet allemaal even begrijpelijk, maar wel de wet. En dan krijgt u nog eens volop adviezen van het Rekenhof. Maar die slaat u in de wind. Kom dus niet zeggen dat u van niets wist. Hier is een naam voor: fraude.

Wij stellen ook vast dat uw groep een dochtervennootschap aanhield op de Britse Maagdeneilanden. Dat is niet fraai. Wij hebben u daar toen mee laten wegkomen, al is het zelfs ons niet duidelijk waarom. Maar dat zal deze keer niet gebeuren.

Wij verwerpen bijgevolg uw boekhouding als niet bewijskrachtig. Wij verwijzen aldus naar uw buuronderneming, de nv Nederland. Die boekt liefst 10 miljard winst, terwijl u de verliezen opstapelt tot meer dan 100 procent van uw omzet. Wij vermoeden sterk dat u de btw-vorderingen in eigen zak hebt gestoken. Dat betekent een belasting van 103 procent wegens geheime commissielonen. Het niet opnemen van vorderingen in de boekhouding is dan weer fraude, die boven op de historie met dat belastingparadijs komt. Daar heffen we 200 procent belastingverhoging op.

Dat is nog niet alles. Omdat het over fraude gaat, onderzoeken we ook uw boeken van de jongste zeven jaar. Op al die ontdoken bedragen heffen we nog eens intrest. Deels tegen 7 procent per jaar, deels tegen 4 procent. Dat laatste is een weggevertje.

Mag ik u een advies geven? Neem geen fiscaal advocaat in de arm, en laat die vooral niet zeggen dat we een procedurefout gemaakt hebben. Daar worden wij pissig van en dat wil u echt niet. En bovendien, wij moeten ons niet aan de wettelijke procedure houden. Onrechtmatig verkregen bewijs is ook bewijs, zegt de rechter. Tik in Google maar eens ‘Antigoon-doctrine’ in.

U mag ook uw bestuurders waarschuwen dat we hun personenbelasting van de jongste zeven jaar zullen herbekijken. Tenslotte hebben zij die ‘niet geboekte btw-vorderingen’ in hun zak gestoken. Dat wordt 50 procent belasting, plus bij wijze van gunst slecht 100 procent boete, plus interesten. En dan komen ze nog goed weg. Want als België nv failliet gaat, dan is dat door hun fraude. Dan zullen we hen persoonlijk aansprakelijk stellen voor de belastingschulden van de failliete nv.

Met vriendelijke groeten,

Uw fiscaal ambtenaar.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content