De coronacrisis en uw portefeuille: welke steunmaatregelen zijn er voor particulieren?

© Getty Images

Komt u in aanmerking voor uitstel van betaling van uw woonkrediet? Voor wie geldt de tegemoetkoming voor de water- en energiefactuur? Wat met de personenbelasting? U leest het hier.

Dit overzicht omvat de steunmaatregelen die werden genomen met het oog op particulieren en consumenten.

Voor een overzicht met steunmaatregelen voor werknemers en werkgevers kunt u hier terecht.

Heeft u zelf nog vragen of suggesties? Laat het ons weten via moneytalk@moneytalk.be

U vindt in onderstaand overzicht de belangrijkste informatie over steunmaatregelen gericht op particulieren. Voor meer gedetailleerde informatie over de exacte doelgroepen en de te volgen procedures vindt u steeds een doorverwijzing naar de bevoegde instanties.

1. Uitstel betalingen woonkredieten

De federale regering heeft in samenspraak met de bankensector in ons land beslist om de afbetaling van de woonlening te pauzeren tot 31 oktober voor mensen die aan de volgende 4 voorwaarden voldoen:

  • Het inkomen moet gedaald of weggevallen zijn door coronacrisis. Bij koppels volstaat het dat het inkomen van één van de partners daalt of wegvalt.
  • Sinds 1 februari mag je geen betalingsachterstand hebben op je hypotheek waarvoor je uitstel aanvraagt. De betalingsmoeilijkheden die kredietnemers ondervinden, moeten dus wel degelijk te wijten zijn aan de coronacrisis.
  • De afbetalingen moeten een lening betreffen voor enige woning die bovendien als hoofdverblijfplaats in België dient.
  • Kredietnemers mogen alles samen niet meer dan 25.000 euro spaargeld hebben op hun zicht – en spaarrekeningen en in beleggingsportefeuille. Het pensioensparen wordt hier niet meegeteld.

Wie aan die voorwaarden voldoet, kan dus uitstel van betaling vragen, maximum tot 31 oktober. Dat uitstel wordt toegevoegd aan de looptijd van de rekening. Wie bijvoorbeeld 3 maand uitstel krijgt, zal ook 3 maand langer moeten afbetalen.

Er mogen geen dossier – of administratieve kosten worden aangerekend door de bank, maar wel interesten. Je betaalt die interesten voor alle duidelijkheid niet tijdens je uitstel, ze worden achteraf berekend. Wie maandelijks minder dan 1700 euro netto overhoudt, zal geen extra interesten moeten betalen. Voor de berekening van dat inkomen, wordt onderscheid gemaakt tussen loontrekkenden en zelfstandigen.

Betalingsuitstel aanvragen doet u rechtstreeks bij de kredietgever of bank waarbij uw lening loopt.

Meer gedetailleerde informatie over het betalingsuitstel van het hypothecair krediet voor particulieren vindt u op de website van Febelfin.

2. Eenmalige tegemoetkoming voor water- en energiefactuur voor tijdelijk werklozen

De Vlaamse overheid belooft ook een som van 202,68 euro per werknemer die tijdelijk werkloos is om de water- en energiefactuur voor een maand te betalen. Als er twee werknemers binnen eenzelfde gezin werkloos zijn gevallen door de gevolgen van het coronavirus, dan krijgen ze allebei deze tegemoetkoming. Het bedrag is afgeleid uit de facturen van een gemiddeld gezin. Voor water komt de compensatie neer op bijna 31 euro, voor verwarming op 95,05 euro en voor elektriciteit op iets minder dan 77 euro.

Bovendien mogen afsluitingen van water, gas en elektriciteit voorlopig niet plaatsvinden.

Alle informatie over de voorwaarden waaraan u moet voldoen voor deze tegemoetkoming, de doelgroepen en de te doorlopen procedure vindt u op de website van de Vlaamse overheid.

3. Verlenging van termijnen voor erfbelasting, registratiebelasting en personenbelasting

Ook voor particulieren werden fiscale maatregelen genomen, meer bepaald betreffende de erfbelasting, de registratiebelasting en de personenbelasting. Omdat door de veiligheidsmaatregelen in ons land notariskantoren en burgers niet altijd tijdig alle (fiscale) formaliteiten kunnen vervullen, voorziet de Vlaamse Belastingdienst als algemene maatregel een termijnverlenging tot twee maanden na het einde van de periode waarin de verstrengde corona-maatregelen gelden. Deze termijnverlenging is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode én op termijnen die aflopen binnen de twee maanden na de verstrengde coronaperiode.

Voorlopig geldt dus een algemene termijnverlenging tot 19 juni.

Voor meer specifieke informatie en voorbeeldsituaties kunt u terecht op de website van de Vlaamse overheid.

Wat betreft de onroerende voorheffing particulieren liet de Vlaamse belastingdienst weten dat er ‘een versoepeling’ komt van de toekenningsvoorwaarden om een afbetalingsplan te krijgen. Toekenning van zo’n afbetalingsplan gebeurt op aanvraag.

De federale regering besliste dan weer om de betalingstermijn voor de personenbelasting met 2 maanden te verlengen. Er kan voor die periode dus geen boete of bijkomende kost worden aangerekend.

4. Verzekeringen

Ook de verzekeringssector beweert een inspanning te leveren om de negatieve impact van de coronacrisis te verzachten voor mensen die hierdoor in de financiële problemen zijn gekomen. Op de website van koepelorganisatie Assuralia vindt u de belangrijkste wijzigingen voor zowel particulieren als ondernemingen.

Wilt u graag als vrijwilliger een bijdrage leveren in de strijd tegen het coronavirus? Ga dan zeker te rade bij het Vlaams Steunpunt van Vrijwilligerswerk. De tijdelijke uitbreiding van de Gratis Verzekering voor vrijwilligers tijdens deze Corona-crisis, werd tot eind april 2020 verlengd.

Andere nuttige informatie voor particulieren en consumenten

Reis annuleren

Wie een reis annuleert, moet niet op een vergoeding van zijn annulatieverzekering rekenen. Om de reissector overeind te houden, besliste de federale minister van Economie en Consumenten, Nathalie Muylle (CD&V), dat geannuleerde reizen tijdelijk niet meer moeten worden terugbetaald. Op voorwaarde dat de klanten vouchers krijgen die één jaar geldig zijn – en gedekt zijn door het Garantiefonds Reizen (GFG) – waarmee ze een nieuwe reis kunnen boeken. Voor de evenementensector zou een gelijkaardig regime opgezet worden. Europees commissaris voor Consumentenbescherming, Didier Reynders, benadrukte enkele dagen geleden dat het een keuze van de consument moet blijven. Verplichte vouchers is tegen het Europese recht. De consument mag de voucher of het alternatief van de operator aanvaarden, maar kan ook de terugbetaling eisen. Ook de consumentenorganisatie Test-Aankoop is niet te spreken over die vouchers, maar ook de touroperatoren en organisatoren zijn doorgaans niet verzekerd tegen pandemieën.

Met de terugbetalingen van vliegtuigtickets zijn er ook problemen, volgens Test-Aankoop. In principe is de regel dat de consument zijn geld terug krijgt, als de maatschappij de vluchten annuleert. Maar volgens de consumentenorganisatie dralen luchtvaartmaatschappijen expres met het annuleren om aan die terugbetalingen te ontsnappen. Als luchtvaartmaatschappijen, touroperatoren en organisatoren iedereen moeten terugbetalen, dan zal het faillissementen regenen in die sectoren.

Ouderschapsverlof en ander verlof dat je kan nemen

In normale tijden moet je ouderschapsverlof een tijdje op voorhand aanvragen. In coronatijden kan zo’n aanvraag heel snel goedgekeurd worden. Tijdens ouderschapsverlof krijgen ouders een uitkering. Bij sociaal verlof is er geen loon en geen uitkering en dat verlof is beperkt tot tien dagen per jaar. Er zijn nog mogelijkheden, maar ze zijn dun gezaaid.

Partner Content