Covid: loonverlies van 1500 euro in horeca

De lockdowns en de verminderde economische activiteit als gevolg van de coronacrisis hebben over heel 2020 een bruto inkomensverlies veroorzaakt bij de (totale groep van) loontrekkenden van gemiddeld 2.004 euro, of een daling met 4,9 procent. Na de compenserende overheidsmaatregelen bleef er een verlies over in netto beschikbaar inkomen van 281 euro. Of een daling met amper 1 procent.

Dat blijkt uit het jongste verslag van de werkgroep ‘Social Impact Coronacrisis’, waarover De Standaard schrijft.

Maar het rapport relativeert tegelijkertijd die positieve conclusie. Als je alleen kijkt naar de groep van werknemers die effectief door (langdurige) tijdelijke werkloosheid werd getroffen – zowat een op de drie van alle werknemers – dan loopt het bruto inkomensverlies al op tot gemiddeld 5.630 euro, of 15,1 procent. Na compenserende uitkeringen bleef er over geheel 2020 een netto verlies over van 858 euro (of 3,1 procent). Ook dat gemiddelde zegt niet alles. Het inkomensverlies varieerde sterk van sector tot sector. Voor werknemers in de horeca liep het bruto inkomensverlies op tot 11.750 euro: of een daling met liefst 40,4 procent. Na de compenserende overheidsmaatregelen zakte dat verlies tot netto 1.496 euro, of een gemiddelde koopkrachtdaling met 4,6 procent. Eenzelfde berekening voor personeel uit de kunst- en entertainmentsector toont een verlies van 922 euro (of 3,9 procent) aan netto beschikbaar inkomen.

Partner Content