Compensatiepremie voor onthaalouders heeft geen invloed op uitkering van partner

© Getty Images

De compensatiepremie, die onthaalouders van de Vlaamse overheid krijgen, gaat niet leiden tot een lagere uitkering voor hun eventueel werkloze partner. Dat meldt federaal minister van Werk Nathalie Muylle.

‘Het inkomen van onthaalouders wordt als kostenvergoeding beschouwd en is daarom vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Er bestond onduidelijkheid of de compensatiepremie van de Vlaamse overheid onder dezelfde regels valt. Mijn diensten hebben dat nu bevestigd. De compensatiepremie zal er dus niet voor zorgen dat de uitkering van de partner van een onthaalouder kan dalen’, verduidelijkt Muylle.

Vlaams minister van welzijn Wouter Beke wijst erop dat heel veel onthaalouders kinderen zijn blijven opvangen, zodat essentiële sectoren zoals zorg en gezondheid aan de slag konden blijven. ‘Er gingen wel een pak minder kinderen naar de opvang, waardoor de onthaalouders ook inkomsten verloren. Die compenseren we, en het was niet terecht dat die compensatie impact had op het inkomen van hun partner. Ik ben heel blij dat minister Muylle dit oplost’, reageert hij.

Minister Beke zorgde bij het begin van de coronacrisis voor een premie om het inkomensverlies te compenseren dat de onthaalouders leden omdat ze minder kinderen opvingen. De compensatiepremie dreigde echter een invloed te hebben op het inkomen van de partner van onthaalouders indien die werkloos was of loopbaanonderbreking of tijdskrediet opnam.

Omdat de compensatiepremie – in tegenstelling tot de kostenvergoeding die onthaalouders normaal ontvangen – als inkomen kon beschouwd worden, zouden de partners niet langer worden beschouwd als gezinshoofden en zou hun uitkering dalen. Minister Muylle verduidelijkt nu dat de compensatiepremie niet als inkomen zal worden beschouwd door de RVA. De uitkeringen van de partners blijven daardoor op hetzelfde niveau.

Partner Content