Clarinval verlengt uitstel en vrijstelling sociale bijdragen

Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) © Belga Image

Zelfstandigen die nog steeds zwaar worden getroffen door de coronacrisis krijgen nog wat langer uitstel van betaling van sociale bijdragen. Ze zullen ook een verlaging kunnen vragen van de voorlopige sociale bijdrage voor heel 2022. Minister van Zelfstandigen David Clarinval (MR) heeft daarvoor een omzendbrief voor de sociale verzekeringsfondsen ondertekend.

‘Om de zelfstandigen te steunen die geconfronteerd worden met een omzetdaling of die hun deuren nog steeds gesloten moeten houden, heb ik gevraagd aan de sociale verzekeringsfondsen om deze betalings- of uitstelfaciliteiten te verlengen voor het eerste kwartaal van 2022’, aldus minister Clarinval. ‘Deze maatregelen zullen de zelfstandigen die nog zwaar getroffen worden door de crisis in staat stellen hun bijdragen aan te passen aan hun specifieke situatie.’

Concreet geldt een jaar uitstel van betaling van de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022, zonder dat een verhoging wordt toegepast en zonder gevolgen voor het recht op sociale zekerheidsuitkeringen. In tegenstelling tot de vorige jaren, is deze maatregel enkel gericht op de zelfstandigen die actief zijn in een sector die moet sluiten of in een zwaar getroffen sector.

Daarnaast kunnen zelfstandigen een vrijstelling van de sociale bijdragen krijgen, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Deze maatregel is voortaan uitsluitend gericht op de zelfstandigen actief in een sector die moet sluiten of in een zwaar getroffen sector. Daarnaast zal de wachttijd vier kwartalen bedragen, om ervoor te zorgen dat starters van deze vrijstelling kunnen genieten.

Ook kunnen ze rekenen op een verlaging van de voorlopige sociale bijdragen voor 2022, via een vereenvoudigde aanvraagprocedure. Bovendien zullen de drempels voor deze verlaging worden geschrapt vanaf 1 januari 2022. Tot slot wordt de verhoging van de sociale bijdragen voor het eerste kwartaal van 2022 geschrapt. Normaal gezien verhogen die met 3 procent wanneer een zelfstandige zijn sociale bijdragen niet op tijd betaalt.

Partner Content