Carlos Six: ‘Evaluaties zijn normaal’

© belga
Hans Brockmans
Hans Brockmans redacteur bij Trends

Carlos Six, administrateur-generaal bij de federale overheidsdienst Financiën, reageerde eind maart in een interview met Trends op de kritiek aan het adres van de administratie.

Hieronder het volledige artikel dat verscheen in Trends van 20 maart 2014

Carlos Six: ‘Evaluaties zijn normaal’

Carlos Six, administrateur-generaal bij de federale overheidsdienst Financiën, spreekt tegen dat de administratie zo ver gaat dat ze op voorhand al het rendement vastlegt van de acties die voor volgend jaar gepland zijn.

“Er moet geen bepaald rendement gehaald worden”, verklaart hij. “Het document waarnaar wordt verwezen, is verkeerd opgevat. Er staat wel een schatting in, maar dat is een historisch gemiddelde dat ons moet toelaten te beslissen of we een actie al dan niet in de planning opnemen. Als een actie in het verleden bijvoorbeeld gemiddeld maar 150 euro per belastingplichtige opbracht, staat die ter discussie.”

Six verwondert zich overigens over sommige kritiek. “Men beschuldigt ons ervan de berichten van wijziging al een jaar op voorhand voor te bereiden. Maar het gaat gewoon om standaardformulieren. We gebruiken die om tijd te winnen, maar ook om de gelijke behandeling van belastingplichtigen in dezelfde situatie te garanderen.”

Philippe Jacquij, bij Financiën verantwoordelijk voor de grote ondernemingen, geeft wel toe dat de ambtenaren toenemend onder stress staan. “De ambtenaren krijgen te maken met heel wat onzekerheid”, stelt hij. “De administratie ondergaat een herstructurering. De mensen weten niet altijd waar ze morgen terechtkomen. En dan zijn er nog de rendementseisen. Het aantal behandelde dossiers wordt nauwkeuriger afgemeten dan vroeger. En ten slotte wordt ook nog eens anders geëvalueerd.”

Die nieuwe evaluatieschaal zorgt voor onrust. “Dat er geëvalueerd wordt, is normaal”, oordeelt Six. “In theorie is er kans op ontslag als de evaluatie in twee jaar twee keer niet goed is. Maar als iemand beter presteert dan van hem verwacht wordt, baat dat zijn carrière. Maar alles bij elkaar kunnen de wijzigingen die verplichten een bepaald aantal dossiers af te werken, verantwoording af te leggen enzovoort wel wat stress teweegbrengen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content