Bourgeois countert kritiek op Vlaams investeringsbeleid

GEERT BOURGEOIS 'Ik heb altijd geweten en gezegd dat centrumrechts in Vlaanderen de grondstroom is.' © SASKIA VANDERSTICHELE

Vlaams minister-president Geert Bourgeois is het helemaal niet eens met de kritiek van de SERV op het investeringsbeleid van de Vlaamse regering. ‘De SERV slaat de bal mis’, zegt hij.

In hun traditionele begrotingsadvies tonen de Vlaamse sociale partners, verenigd in de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), zich opvallend scherp voor het investeringsbeleid van de Vlaamse regering. Die regering noemt zichzelf vaak een ‘investeringsregering’, maar volgens de SERV ontbreekt het de regering aan een visie op lange termijn en is er nood aan een ‘meer gestructureerde aanpak van het Vlaamse investeringsbeleid’.

Bourgeois countert kritiek op Vlaams investeringsbeleid
© Saskia Vanderstichele

Vlaams minister-president Geert Bourgeois is het niet eens met die kritiek. Volgens hem ‘slaat de SERV de bal mis’. Zo heeft zijn regering volgens hem in 2014 meteen de duidelijke keuze gemaakt om zowel voor onderwijs en ontwikkeling (O&O) als voor Welzijn een groeipad van 500 miljoen euro extra uit te stippelen. ‘We zijn aardig op weg om deze ambitie waar te maken’, klinkt het.

Volgens Bourgeois wordt bovendien wel degelijk gewerkt met een reeks topprioriteiten. Het gaat dan om mobiliteit en openbare werken, scholenbouw, welzijnsinfrastructuur, economie en O&O-infrastructuur en sociale woningbouw. ‘Dit zijn de lijnen waar deze Vlaamse regering al vier jaar lang onafgebroken hard aan werkt, zware budgetten voor uittrekt en concreet realiseert op het terrein in het kader van een weldoordacht, budgettair plan, opgemaakt bij de regeringsvorming in 2014’, aldus Bourgeois.

Voor de rest doet de Vlaamse regering volgens Bourgeois perfect wat de SERV vraagt. ‘”Geen overschotten, geen tekorten” is en blijft het centrale motto in het begrotingshoofdstuk van het regeerakkoord’, aldus Bourgeois. ‘De Vlaamse regering had in 2017 als eerste in dit land een begroting in evenwicht. Dat blijft ook de ambitie voor 2019. We zullen daar in september het nodige voor doen. We zijn blij dat de SERV dit ook erkent en ons daarvoor feliciteert.’

Partner Content