Biobrandstofproducenten hopen op snelle beslissing overheid

© belga

De Belgische producenten van biodiesel en biobenzine hopen dat de regering het percentage biobrandstoffen dat de brandstofverdelers moeten bijmengen, snel optrekt.

Nu bedraagt die “verplichte inverbruikstelling” amper 4 procent. Tegen 2011 zou dat naar 6 of zelfs 8 procent mogen, vinden Hendrik Lemahieu, secretaris-generaal van de Belgian Bioethanol Association en Fons Maes van de Belgian Biodiesel Board.

Ons land moet voor 1 juli een gedetailleerd plan indienen hoe het denkt zijn klimaatdoelstellingen – onder andere 13 procent hernieuwbare energie, 10 procent alternatieve brandstoffen voor transport – te behalen. De Europese Commissie heeft intussen bindende duurzaamheidregels vastgelegd, bijvoorbeeld over de berekeningswijze van de CO2-besparing die biobrandstoffen moeten halen ten opzichte van fossiele brandstoffen. “Voor onze bedrijven zijn die normen relatief haalbaar.”

De bedrijven vragen wel begrip voor hun specifieke situatie. “Europa wil een eigen biobrandstoffenindustrie stimuleren”, zegt Maes. “Daarom mochten de lidstaten zes jaar een beperkte vorm van subsidiëring toepassen. België koos voor een quotumsysteem, maar onze bedrijven speelden twee jaar kwijt door het uitblijven van de nodige wetgeving. Dus zijn wij vragende partij om die periode te verlengen en sneller naar een hoger percentage te gaan. In Frankrijk bijvoorbeeld bedraagt dat nu al meer dan 6 procent.”

Vooral bij de bio-ethanolfabrieken is die vraag nijpend. “Al onze fabrieken zijn gebouwd op een capaciteit om 10 procent bij te mengen”, zegt Lemahieu. “Maar terwijl de biodieselfabrieken globaal op 50 procent van hun capaciteit draaien, halen wij amper een vierde van het ons toegekende quotum. Dat is niet houdbaar.” De biodieselfabrikanten zijn dan weer beducht voor een herneming van de import uit de VS, waar de productie van biodiesel zwaar wordt gesubsidieerd, maar waar de binnenlandse vraag het aanbod totaal niet kan volgen. Bovendien willen ze zo snel mogelijk duidelijkheid over de Belgische toepassing van de Europese duurzaamheidsregels.

L.H.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content