België gaat groene stroom uit Denemarken halen

Windpark van Belgian Offshore Platform.

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft dinsdag in Kopenhagen een politieke overeenkomst gesloten voor de bouw van een onderzeese hoogspanningskabel, die de overschotten van de vele Deense windparken naar ons land moet brengen. Als alles goed gaat zou vanaf 2030 de eerste stroom uit Denemarken aangeleverd worden.

De minister tekende een ‘memorandum van overeenkomst’, zeg maar een politieke overeenkomst, met haar Deense ambtsgenoot Dan Jorgensen, voor de bouw van de meer dan 600 kilometer lange kabel, die Triton Link zal worden gedoopt.

Een finale investeringsbeslissing moet wel nog volgen. Het gaat immers om een miljardeninvestering. Wel is het project economisch en technisch haalbaar, zo onderzocht de Belgische hoogspanningsnetbeheerder Elia, die de kabel samen met de Deense netbeheerder Energinet wil gaan aanleggen.

Denemarken heeft veel overschotten aan windenergie. Via de kabel zou de door die parken opgewekte stroom richting ons land, dat juist op zoek is naar extra groene stroom, uitgevoerd kunnen worden. Omgekeerd zou België stroom kunnen leveren aan de Denen via de kabel.

‘Dankzij de interconnectie krijgen België en Denemarken rechtstreeks toegang tot grote hoeveelheden goedkope hernieuwbare energie die nodig is voor elektrificatie van transport en verwarming, om onze energie-intensieve industrie koolstofvrij te maken en de Europese klimaatdoelstellingen te halen. Windenergie daalt fors in prijs en zal een positief effect hebben op de prijs voor de consument’, aldus minister van Energie, Tinne Van der Straeten.

Nemo

Hoogspanningsnetbeheerder Elia heeft veel expertise met dergelijke projecten. Er loopt bijvoorbeeld al een onderzeese stroomkabel, Nemo, tussen ons land en het Verenigd Koninkrijk. De nieuwe kabel met Denemarken, genoemd naar de zeegod Triton, moet meer dan 600 kilometer lang worden. Vanuit Denemarken zou de kabel vertrekken vanuit een nieuw te bouwen energie-eiland. In België zou de kabel mogelijk ook op een nieuw te bouwen energie-eiland aankomen, maar een andere mogelijkheid is de kabel rechtstreeks in de havens aan land te laten komen.

Elia en Energinet gaan de plannen nu verder concretiseren en mogelijke trajecten, aanlandingspunten en plaatsing van conversiestations in kaart brengen. Op basis van die conclusies zal finaal beslist worden over de investering en de uitvoering. De bouw van de Triton Link zou ongeveer vier jaar duren en opgeleverd worden rond 2030.

Partner Content