België aantrekkelijker geworden voor buitenlandse investeringen

© istock

Amerikaanse en internationale bedrijven zijn optimistisch over het investeringsklimaat in België. Ten opzichte van 2016 vindt bijna dubbel zoveel van de ondervraagden dat het investeringsklimaat verbeterd is in vergelijking met de buurlanden. Dat blijkt uit de tweejaarlijkse Business Barometer van de Amerikaanse kamer van koophandel (AmCham Belgium) en managementadviesbureau A.T. Kearney.

De Business Barometer van Amcham Belgium en A.T.Kearney bevraagt Amerikaanse en internationale bedrijven over het investeringsklimaat in België. De resultaten van de bevraging van 2018 zijn bijzonder positief. Zo vindt een derde (33 procent) van de bevraagden dat het investeringsklimaat in België de voorbije drie jaar is verbeterd ten opzichte van de buurlanden. In 2016 was dat nog 17 procent. Twee jaar geleden sprak een derde (31 procent) ook van een verslechtering van het klimaat. Dat aandeel is nu gezakt naar 19 procent.

Dat optimisme vertaalt zich ook op andere vlakken. Zo plannen zes op de tien bedrijven die al actief zijn in België hun activiteiten uit te breiden. In 2014 was dat bijvoorbeeld maar voor een kwart van de bedrijven het geval. En 80 procent van de bevraagden verwacht de komende drie jaar ook extra personeel aan te werven.

Volgens Marcel Claes, topman van Amcham Belgium, blijft België vooral aantrekkelijk door een aantal ‘historische troeven’, zoals het hooggekwalificeerde personeel, de geografische ligging en de vlotte toegang tot de Europese markten. Ook de hindernissen om investeerders aan te trekken klinken bekend in de oren. Daar blijven de loonkosten (67 procent), administratieve lasten (48 procent) en mobiliteit (33 procent) de grootste boosdoeners.

Om de positieve lijn door te trekken en aantrekkelijk te blijven voor Amerikaanse en buitenlandse investeerders, blijft het verder verlagen van de loonkost volgens Marcel Claes de voornaamste prioriteit. Ook een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting is volgens hem cruciaal om competitief te blijven. ‘Nu het tarief in de VS op 21 procent ligt, is het belangrijk om het tarief onder de 21 procent te brengen om aantrekkelijk te blijven voor investeerders. Zonder mee te gaan in een race to the bottom, zou België wel verder moeten gaan dan de verlaging naar 25 procent’, aldus Claes.

Partner Content