Antiwitwascel ‘spoorde voor 1,68 miljard euro misdaadgeld op’ en ontdekte nieuwe technieken

Jean-Claude Delepière, voorzitter van de antiwitwascel © BELGA

De Cel voor Financiële Informatieverwerking (CFI) – of Antiwitwascel – heeft in 2014 21 procent meer meldingen van witwassen, ernstige fraude of financiering van terrorisme binnengekregen dan een jaar eerder. Dat blijkt uit het Activiteitenverslag 2014, dat ook nieuwe technieken om wit te wassen in kaart brengt.

De stijging is beduidend groter dan een jaar eerder, toen ze 9 procent bedroeg.

Volgens het rapport is de extra stijging een gevolg van een nauwere samenwerking met de kredietinstellingen, de Nationale Bank van België, bpost, notarissen en betalingsinstellingen. De Antiwitwascel spoorde in totaal voor 1,68 miljard euro misdaadgeld op in 2014, volgens het Activiteitenverslag, of een half miljard meer dan in 2013.

‘Zorgwekkend’

Ook het aantal meldingen van de FOD Financiën nam aanzienlijk toe. Dit was vooral het gevolg van het aantal ontvangen meldingen in het kader van de regularisatieprocedure van juli tot eind december 2013. Het aantal nieuwe dossiers dat door de CFI werd geopend bedroeg 6.978, in vergelijking met 5.063 in 2013 en 4.002 in 2012.

Van de 6.978 nieuwe dossiers werden er 1.131 aan het gerecht overgemaakt.

“Het blijft zorgwekkend dat misdrijven uit de financiële en economische sfeer nog altijd het grootste aandeel vormen van de opgespoorde en doorgemelde witwasverrichtingen in 2014”, schrijft voorzitter Jean-Claude Delepière in zijn voorwoord.

“In de eerste plaats gaat het om ernstige fiscale fraude, georganiseerde misdaad, illegale handel in goederen en koopwaren, misbruik van vennootschapsgoederen, misdrijven in verband met de staat van faillissement, verduistering en corruptie, misbruik van vertrouwen en oplichting.”

Mensenhandel

“Maar het zijn niet alleen de financiële en economische sectoren die door de investering van vuil geld uit criminele activiteiten bedreigd worden, ook het sociale weefsel wordt alsmaar meer blootgesteld aan ontsporingen die als gevolg van mensenhandel, met inbegrip van seksuele uitbuiting en economische uitbuiting van illegale en clandestiene werkkrachten op internationale, Europese en nationale schaal aan het licht komen”, aldus de voorzitter. In 2014 werden in dit verband 161 dossiers doorgemeld, voor een totaalbedrag van 74,23 miljoen euro.

Hacking

Bij verrichtingen met “hacking” en “phishing scams” stegen volgens de CFI de bedragen, en werden de misdadigers professioneler. Volgens het jaarverslag waren ze goed voor een totaalbedrag van 107 miljoen euro, of bijna 14 procent van het totale bedrag dat door de CFI in 2014 werd doorgemeld aan het gerecht.

Nieuwe methodes

De Antiwitwascel stootte vorig jaar op nieuwe witwastechnieken. Een daarvan was de “compensatietechniek”. /Para

ParaBij de compensatietechniek worden misdadigers die over veel cash beschikken samengebracht met misdadigers of fraudeurs die contanten nodig hebben om hun illegale activiteiten te financieren en dat geld niet kunnen afhalen zonder dat de bank dit verdacht zou vinden. Met de “compensatietechniek” kunnen misdadigers probleemloos geld naar het buitenland transfereren, zonder dat ze met geld van het ene naar het andere land moeten reizen. Zo vermijden ze risico’s op ontdekking./Para

Para Het jaarverslag beschrijft de casus van een bouw- en schoonmaakbedrijf dat zaken doet met een bedrijf dat telefoonkaarten verhandelt. In deze dossiers werden na overschrijvingen naar de rekeningen van onderaannemers opnames in contanten uitgevoerd om clandestiene werkkrachten in België te betalen. Sommige tussenhandelaars van telefoonkaarten werden ervan verdacht een constructie te hebben opgezet om een groot aantal telefoonkaarten op de zwarte markt te verkopen met behulp van “gewillige” of fictieve klanten waardoor deze handel verborgen kon blijven. /Para

Para Een tweede casus draait rond vennootschappen in de bouw- en industriële schoonmaaksector in België onder leiding van Portugezen of Brazilianen. De verrichtingen in deze zaak waren tot drie belangrijke stromen te herleiden: personen die vuil geld willen witwassen, zaakvoerders van “lege” vennootschappen die hun rekeningen ter beschikking wilden stellen om witwasverrichtingen uit te voeren en die eveneens nood hadden aan contanten om clandestiene werkkrachten en buitenlandse vennootschappen (meestal in Azië) die bij illegale handel in goederen en koopwaren betrokken waren, te betalen.

(Belga/RR)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content