Amper 7 procent van bruggepensioneerden gaat opnieuw aan de slag

Tom Ongena (Open VLD) © belga

‘Gezien de huidige krapte op onze arbeidsmarkt is het belangrijk dat we evalueren hoe we ook SWT’ers beter laten doorstromen naar werk’, zegt Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open VLD).

Slechts 532 SWT’ers (de vroegere bruggepensioneerden) op een totaal van 7.917 niet-werkende werkzoekenden die sinds april 2016 instroomden in het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT-stelsel), stroomden ook opnieuw uit naar werk. Dit is amper 7 procent, ondanks de honderden jobaanbiedingen die elk van hen krijgt, blijkt uit cijfers die Vlaams Parlementslid Tom Ongena (Open Vld) opvroeg bij Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V).

Het aantal werkzoekenden dat actief beschikbaar is voor de arbeidsmarkt daalt jaar na jaar. Vijf jaar geleden was 94,2 procent van alle werkzoekenden actief beschikbaar. In 2021 is dat nog slechts 84,5 procent.

De daling komt er doordat er steeds meer werkzoekenden zijn die aangepast beschikbaar zijn en dus enkel beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt in plaats van actief op zoek te gaan naar werk. Meestal gaat het om oudere werkzoekenden die in het SWT-stelsel zitten. Slechts 7 procent van die SWT’ers stroomt dus ook opnieuw uit naar werk.

Bovendien stijgt het aantal werkzoekenden met medische en mentale problemen elk jaar: momenteel gaat het om meer dan 17.000 werkzoekenden of ruim een op de tien die niet of slechts beperkt beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt.

Volgens Ongena verdubbelde het aandeel op slechts vijf jaar tijd, en vooral bij 55-plussers zijn er problemen. Hun aandeel steeg van 21,6 procent in 2016 naar 38,5 procent in 2021. ‘Gezien de huidige krapte op de arbeidsmarkt zijn deze cijfers op zijn minst zorgwekkend’, zegt Ongena. ‘Als je weet dat er jaarlijks slechts een honderdtal SWT’ers opnieuw aan de slag gaan is het duidelijk dat we de huidige aanpak moeten herbekijken. We moeten hierbij focussen op opleidingen, zodat mensen hun kennis verder kunnen ontwikkelen of net nieuwe vaardigheden kunnen aanleren. Zo kunnen ze ook in andere sectoren aan de slag.’

Ook benadrukt Ongena dat er maatregelen moeten komen om het aangeboden werk werkbaar te maken en te houden voor deze mensen. Zo zijn het niet altijd officieel erkende ziektes die verhinderen dat werkzoekenden opnieuw aan de slag gaan.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) benadrukt dat het de taak van de VDAB is om SWT’ers te activeren, op te leiden en te begeleiden naar een aangepaste vacature. Verder rekent ze ook op de werkgevers om oudere werkzoekenden en SWT’ers aan te werven. ‘We hebben zoals bekend heel veel mensen nodig op onze arbeidsmarkt in Vlaanderen, gezien er in heel veel sectoren een krapte aan arbeidskrachten is. Ook de talenten en de ervaring van oudere werknemers zijn essentieel. Positief is dat de werkzaamheidsgraad van 55-plussers is gestegen van 39,6 procent in 2008 tot 56,5 procent nu. Het is onze ambitie om de werkzaamheidsgraad van die groep nog te verhogen’, klinkt het.

Partner Content