Acerta: Aantal tijdelijk werklozen met 50 procent toegenomen in april

Vereenvoudiging van systeem tijdelijke werkloosheid

Meer dan een op de drie werkenden (34 procent) is in april minstens één dag tijdelijk werkloos geweest. Dat is een toename van 50 procent in vergelijking met eind maart. Een en ander blijkt uit een analyse van hr-dienstengroep Acerta op basis van de loongegevens bij meer dan 32.000 werkgevers.

In april is het percentage werknemers dat minstens één dag tijdelijk werkloos (TW) was met de helft gestegen in vergelijking met eind maart. Een op de drie bedienden zat in april minstens één dag tijdelijk werkloos thuis. Bij de arbeiders kreeg bijna zes op de tien (56 procent) te maken met tijdelijke werkloosheid, bij kaderleden gaat het om 22 procent. Minstens 11 procent van de werkenden zat in april de hele maand tijdelijk werkloos thuis.

De dienstensector, de handel (inclusief horeca) en de maakindustrie werden het hardst getroffen. In de handel is het percentage werknemers dat de hele maand tijdelijk werkloos was, het grootst: 10 procent. In de dienstensector vinden we dan weer het grootste percentage arbeiders (15 procent) dat de volledige maand werkloos was.

Positief is wel dat meer en meer tijdelijk werklozen een stukje loon bijgepast krijgen door hun werkgever, zegt Acerta. ‘Als we de tijdelijke werkloosheid afzetten tegenover het aantal dagen waarop werknemers theoretisch arbeidsprestaties moesten leveren op basis van hun arbeidsregime, dan komen we aan een globale tijdelijke werkloosheid van 23 procent voor de werknemers die een job hebben. Dit betekent dat bijna een kwart van de arbeidstijd niet gepresteerd werd vanwege de ‘ Kathelijne Verboomen, directeur Kenniscentrum Acerta. ‘Dit is een zeer hoog percentage, maar niet zo onverwacht. De heropstart van bedrijven en de opening van winkels in mei zal dit cijfer gelukkig in grote mate doen dalen. Maar ook in mei mag verwacht worden dat nog een belangrijk deel van het aantal arbeidsdagen niet gepresteerd zal worden door corona.’

Partner Content