2021 was recordjaar voor Vlaamse export

EXPORT De coronapandemie staat bovenaan in de lijst van bekommernissen van de uitvoerders. © Getty Images

Vorig jaar was een recordjaar voor de Vlaamse export. Er werd voor 380,5 miljard euro aan goederen uitgevoerd, ruim een kwart (+27,6 procent) meer dan het jaar voordien.

Dat blijkt uit cijfers van exportagentschap Flanders Investment and Trade (FIT). Het exportcijfer van 2021 ligt ook 16 procent hoger dan het vorige recordjaar 2018, toen er van corona nog lang geen sprake was.

Volgens FIT is de sterke stijging te danken aan onder meer het economische herstel na de pandemie. Zowel de vraag als de prijzen stegen. Daarnaast was er ook een belangrijk effect van de export van coronavaccins. Farmaceutische producten zijn dé topper onder de Vlaamse exportgoederen; de vaccins alleen al waren goed voor een exportboost met 25,3 miljard euro.

Maar ook zonder de vaccins steeg de Vlaamse uitvoer vorig jaar met ruim 19 procent, zegt FIT. Zo ging de uitvoer van minerale brandstoffen en energieproducten (+76 procent) sterk vooruit, onder impuls van een stijgende vraag en aanzienlijke prijsschommelingen. Een ander vlaggenschip van de Vlaamse export is en blijft de machinebouw. Die sector tekende vorig jaar voor 11,5 procent meer export dan in 2020. De autosector (+1,9 procent) had het dan weer moeilijk in 2021, onder meer door het chiptekort.

Boven het Europees gemiddelde

De Vlaamse uitvoer steeg het afgelopen jaar meer dan die van de andere gewesten (Wallonië +19,7 procent en Brussel +2,7 procent), zegt FIT. Vlaanderen was in 2021 verantwoordelijk voor 82 procent van de totale uitvoer van ons land. Het Vlaamse exportcijfer groeide ook sterker dan het Europese gemiddelde (+18,9 procent), en zelfs dan dat van sterke export-gedreven landen als Duitsland (+14,1 procent) of Nederland (+20 procent). Bijna twee derde (64,5 procent) van alle Vlaamse export is bestemd voor een ander land uit de Europese Unie, een lichte stijging tegenover 2020. Vooral naar Duitsland (+35 procent), Nederland (+33,9 procent) en Frankrijk (+26,1 procent) werd er meer geëxporteerd. Net geen kwart (24,4 procent) gaat naar een niet-Europees land. De VS (+12,4 procent) en Japan (+163,5 procent) waren belangrijke groeilanden. De export naar het Verenigd Koninkrijk kende dan weer een daling (-2,6 procent). Vooral de automobielindustrie, machinebouw, textielsector en tuinbouw werden getroffen door de brexit, aldus FIT.

Onzeker 2022

Claire Tillekaerts, afscheidsnemend topvrouw van FIT, blikt tevreden terug op de recordcijfers. ‘Een opsteker op socio-economisch vlak. Het toont aan dat Vlaamse exportbedrijven zich flexibel opstellen tegenover de uitdagingen die onder meer de pandemie en de brexit met zich meebrengen’, meent ze. Tillekaerts wijst er wel op dat de geopolitieke situatie en wereldhandel de afgelopen maanden turbulenter zijn geworden. ‘Of de Vlaamse export ook in 2022 records zal doen sneuvelen, is uiterst onzeker door de oorlog in Oekraïne. Zo voorspelt de OESO nu al dat de mondiale economische groei dit jaar een vol procent lager zal liggen dan geraamd vóór het conflict. Ook de wereldwijde inflatie -die sinds begin 2022 al historisch hoog is – zou met nog eens 2,5 procent oplopen.’

Vlaams minister-president Jan Jambon wijst er op zijn beurt op dat Vlaanderen een open economie is en de handel dus een dynamisch patroon vertoont, ‘waarbij crisisgevoelige tijden zich afwisselen met periodes van groei. Vlaamse bedrijven gaan daar inventief en veerkrachtig mee om. Dat wordt duidelijk als je ziet hoe de Vlaamse bedrijfswereld zich opnieuw op de kaart zet met historisch hoge uitvoercijfers.’ Maar ook de minister-president ziet de situatie in 2022 moeilijker worden, ‘met onder meer felle prijsschommelingen, stijgende energieprijzen en tekorten en onderbrekingen in de productie- en toeleveringsketen. Het blijft dus erg onzeker hoe dit de handel van en naar Vlaanderen zal beïnvloeden’, klinkt het. ‘Veerkracht, technologische innovatie, marktdiversificatie en risicospreiding worden de komende tijd alleen maar crucialer.’

Partner Content