KRITIEK OP RAPPORT-DILLEMANS

OOK VANUIT GENT.

Heel wat universiteiten zijn maar matig opgezet met het rapport- Dillemans. Opmerkelijk daarbij is dat ook binnen de Universiteit Gent (UG), die in de hervormingen nochtans grotendeels buiten schot blijft, zeer kritische circulaires de ronde doen. Rector Jacques Willems van de UG blijft nochtans kalm : “In mijn openingsrede heb ik bewust niet op het plan-Dillemans gereageerd, omdat ik mijn opmerkingen niet op de publieke tribune wil uitspelen vóór de rectoren het voorstel half november in de Vlaamse Interuniversitaire Raad (Vlir) hebben doorgepraat. Voor de Universiteit Gent rijzen ook niet de fundamentele problemen die we in Brussel of Antwerpen zien opduiken. Structureel raken de hervormingsplannen ons niet, alleen in de details, waar de vorming van specialiteiten alleen positieve gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van onze opleidingen. Zolang er niet met de botte bijl wordt geschrapt en we een voldoende brede basisopleiding blijven garanderen. De specialisaties zullen zich vooral moeten toespitsen op de voortgezette opleidingen, de keuzevakken in de laatste jaren en het vijfde jaar van opleidingen als rechten, farmacie, psychologie of buiten de UG handelsingenieur.”

Wie harder van leer trekt tegen het Dillemans-rapport is VUB-rector Els Witte. Volgens Witte wil Dillemans van de KU Brussel (KUB) een voorpost van de KU Leuven maken, door een verregaande samenwerking tussen beide instellingen. Witte : “Die pure concurrentie vanuit Leuven zal zich op termijn op onderwijsvlak laten voelen. Onderzoeken wezen uit dat beginnende universiteitsstudenten nog altijd regionaal kiezen. Als de KU Leuven een vestiging in Brussel opent, verliest de VUB studenten. Net zoals Leuven studenten zou verliezen als de UG plots een vestiging in Leuven zou openen. Want nu spreekt de KU Leuven van ondersteuning van kandidaturen aan de KUB, maar in de toekomst zouden ze ook wel eens kunnen opteren voor de uitbouw van licenties in Brussel.”

Witte kan zich wel vinden in de netoverschrijdende samenwerking, waar het rapport-Dillemans op aanstuurt, onder meer tussen de VUB en de Universiteit Antwerpen (UA), de koepel waarin de kandidaturen van de jezuïeten van de Universitaire Faculteiten Sint-Aloysius(Ufsia) goed voor 3511 studenten in 1995-1996 , van het Rijksuniversitair Centrum Antwerpen(Ruca) 2423 studenten in dat jaar en de licenties van de Universitaire Instelling Antwerpen(UIA) goed voor 2909 studenten samengaan. “Die banden bestaan al,” zegt Witte, “en we zijn vragende partij om ze verder aan te halen. Universitaire samenwerking, waarin elke instelling haar eigen specialismen uitbouwt, is een zegen met het oog op onze Europese concurrentiepositie.”

Het Limburgs Universitair Centrum(LUC) blijkt daarin een stap vooruit op zijn collega-universiteiten. Daar deelt een commissie half oktober mee of er grensoverschrijdende schaalvergroting mogelijk is. Het LUC zou dan verregaand samenwerken met de universiteit van Maastricht, een instelling die 8500 studenten een volledige cyclus aanbiedt.

VUB-RECTOR ELS WITTE Als de KUB met Leuven samenwerkt, verliest de VUB studenten.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content