Krijgt u ook korting van de verzekeraar?

In hoeverre spelen investeringen in veiligheid een rol in de verzekering van het risico brand

en van het risico diefstal?

Privé-woning

Gaat het om een particuliere brandpolis (de brandverzekering van uw privé-woning), dan geven de meeste verzekeraars een korting op de te betalen premies van uw diefstalverzekering als u investeert in de veiligheid van uw woning (bijvoorbeeld de installatie van een goedgekeurde alarminstallatie).

Voor de bepaling van de premie voor een dekking diefstal houden de verzekeringsmaatschappijen rekening met de volgende factoren:

1. In welke regio ligt het te verzekeren pand?

2. Is er aanpaling of niet? (Gaat het om een rijwoning of een alleenstaande woning?)

3. Zijn er al dan niet preventiemaatregelen genomen (bijvoorbeeld alarmsysteem of inbraakwerende deur)?

In de volgende tabel vindt u de bijpremie voor diefstal per schijf van 1000 euro verzekerd kapitaal. Deze tabel is indicatief.

Met aanpalingZonder aanpaling

Met preventie-Zonder preventie-Met preventie-Zonder preventie-

maatregelenmaatregelenmaatregelenmaatregelen

Platteland0,7 euro/10001,1 euro/10001 euro/1000 1,4 euro/1000

Stad1 euro/10001,4 euro/10001,75 euro/10002,5 euro/1000

Iemand die, bijvoorbeeld, een diefstalverzekering afsluit voor een verzekerd kapitaal van 100.000 euro, betaalt dus een jaarlijkse bijpremie van (100.000 x 0,7): 1000 = 70 euro (te verhogen met verzekeringstaksen) als hij in een rijhuis op het platteland woont met een maximum aan preventiemaatregelen.

Iemand in de stad zonder preventiemaatregelen en in een niet-aanpalende woning betaalt voor dezelfde dekking 250 euro (te verhogen met verzekeringstaksen).

Bedrijf

Voor bedrijfspanden bestaan speciale brandpolissen. In hoeverre kunnen veiligheidsinvesteringen bij dergelijke polissen een voordeel opleveren?

Voor de verzekering van het risico brand, kunnen preventiemaatregelen wel degelijk een premiekorting opleveren. Denk bijvoorbeeld aan de plaatsing van een sprinklerinstallatie en van brandwerende deuren en/of voldoende brandblussers en branddekens. Hoeveel de korting precies bedraagt, hangt af van maatschappij tot maatschappij en is functie van het te verzekeren risico.

Voor de verzekering van het risico diefstal in handelspolissen, zullen investeringen in veiligheid geen premiekorting opleveren, maar ze kunnen wel een noodzakelijke voorwaarde zijn voor het al dan niet krijgen van een diefstalverzekering. Met andere woorden, doet u de door de verzekeraar gevraagde beveiliging niet, dan krijgt u geen diefstalverzekering. In dit verband verwijzen we naar juwelierszaken die vaak geen diefstalverzekering krijgen, een gevolg van de kostprijs van de door de verzekeraar gevraagde veiligheidsinvesteringen.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content