Komen en gaan

Ad Van Poppel medewerker Trends

Bestaat er nog wel een markt voor omnisportbladen ? Terwijl Roularta Media Group haar Sport Magazine afvoert, brengt De Persgroep vanaf september het weekblad Sport ! op de markt.

Sport Magazine, het nieuwsmagazine van de sport, is niet meer. Het omnisportblad, dat het levenslicht zag in 1980, werd afgelopen juni door Roularta Media Group dat ook Trends uitgeeft definitief afgevoerd. Roularta behoudt wel het vertrouwen in Voetbal Magazine. Het Roeselaarse uitgeversbedrijf ging zelfs een samenwerkingsakkoord aan met de Nederlandse Weekbladpers. Bedoeling is om samen Voetbal Magazine/Foot Magazine en Sport International uit te geven. Het sportmaandblad van de Weekbladpers Sport International is via import al op de Vlaamse markt verkrijgbaar, maar heeft een uitgesproken Nederlands karakter. Vanaf december wordt de Belgische inbreng explicieter : 48 bladzijden Belgische sport, naast 48 bladzijden internationale sport. Roularta Media Group zal voor Sport International de reclamewerving in België verzorgen en blijft ook Voetbal Magazine verder uitgeven.

“We hebben niet de bedoeling om Voetbal Magazine te veranderen,” aldus Rik De Nolf, gedelegeerd bestuurder van Roularta Media Group. “Het blad zit al vijf jaar in de lift.” Voetbal Magazine behoudt trouwens de rubriek “Sport Digest”, die een kort overzicht biedt van de actualiteit op sportgebied, net zoals een grote reportage. De Belgische versie van het glossy magazine Sport International zal qua inhoud sterk afwijken van de Nederlandse. Alleen internationaal georiënteerde sporten zoals het Amerikaanse NBA de Amerikaanse basketbalcompetitie , Formule 1 en tennis zullen gezamenlijk worden belicht.

Een omnisportblad is onleefbaar : Sport Magazine

In juni kregen de lezers van Voetbal Magazine voor het laatst Sport Magazine in de bus. Meteen het eind van een bewogen geschiedenis.

In 1980 werd Sport Magazine door Roularta op de markt gebracht, als een tweewekelijks magazine. Naar aanleiding van de mundial in 1982 schakelde de uitgever over op een wekelijks ritme. Maar lang duurde dat sprookje niet : vanaf 1983 werd het magazine maar één keer per maand meer uitgegeven. Midden de jaren tachtig besloten Het Laatste Nieuws en Roularta hun sportuitgaven te bundelen : Sport 80 en Sport Magazine werden samengevoegd tot Sport 80 Magazine. Roularta verzorgde de reclamewerving en drukte een deel, Het Laatste Nieuws stond in voor de redactionele invulling en drukte de actualiteitspagina’s. Maar ook die formule werd geen succes. Roularta nam dan maar het volledige blad in handen, en doopte het om tot Sport 90. De volgende stap was de samenwerking met Rossel uitgever van onder meer Le Soir rond Voetbal/Foot. Door deze samenwerking verhuisde het voetbalgebeuren uit Sport 90 naar Voetbal Magazine. Een tijdje werden Voetbal Magazine en het intussen tot Sport Magazine omgedoopte Sport 90 naast elkaar uitgegeven, maar de lezers kozen bij de herabonnering nagenoeg allemaal voor Voetbal Magazine. Vandaar dat in 1993 werd besloten om Sport Magazine af te voeren. De titel bleef op de voorpagina verticaal en klein gehandhaafd.

Vorig jaar

blies Roularta zijn Sport Magazine nieuw leven in. Het blad werd toen als maandelijkse bijlage gratis bij Voetbal Magazine gevoegd en moest de reclame-inkomsten opkrikken. Maar ook dit bleek geen goede zet : terwijl het voetbalweekblad er wél in slaagde zijn advertentie-inkomsten op te drijven, ging de omnisportbijlage erop achteruit.

Met de geschiedenis van Sport Magazine in het achterhoofd, kan men moeilijk anders dan concluderen dat er in België geen markt bestaat voor een omnisportblad, tenminste zoals Roularta dat voor ogen stond. Rik De Nolf : “We hebben altijd de idee gehad om een blad als het Amerikaanse Sport Illustrated te maken. Ook dat magazine kende moeilijke perioden, maar vandaag is het één van de belangrijkste bladen op de Amerikaanse markt wat reclameomzet betreft alleen TV Guide en People scoren nog beter. We hebben altijd gevochten voor een omnisportblad, maar de lezers zijn blijkbaar meer geïnteresseerd in voetbal.”

Datzelfde fenomeen doet zich niet alleen voor in ons land. In Nederland haalt Sport International op een markt van 15 miljoen inwoners een oplage van 60.000 exemplaren. Van Voetbal International rollen er elke week 200.000 exemplaren van de persen. Ook het Belgische Voetbal Magazine doet het goed : op een markt van 10 miljoen inwoners zit het aan 100.000 exemplaren, waarvan er 50.000 via abonnement worden verspreid. Merkwaardig is dat de oplage van Voetbal Magazine al vijf jaar in de lift zit. Voetbalbladen krikken hun oplagecijfers gewoonlijk op in jaren waar er grote toernooien (WK en EK, de even jaren) plaatsvinden. Voetbal Magazine blijft ook in de oneven jaren groeien.

Een omnisportblad is wel leefbaar : Sport !

Intussen werkt Edibel een onderdeel van De Persgroep, die onder meer Blik en Kwik uitgeeft aan een omnisportblad : het zal de naam Sport ! meekrijgen. De voorbije weken deden geruchten de ronde dat het sportweekblad op halfkrantenformaat zou worden uitgegeven, te vergelijken met het oude Sport 70. Yannic Beckers, business manager Edibel, heeft op zijn bureau drie nulnummers liggen : twee tabloïds en een meer magazineachtig blad. De definitieve lay-out van het sportblad, dat midden september op de markt zou komen, ligt evenwel nog altijd niet vast.

Hoe ziet Edibel de markt voor de omnisportbladen, nu Roularta Media Group na zeventien jaar Sport Magazine de handdoek in de ring gooit ? Wie in de kiosk kijkt, wordt overdonderd door zogenoemde special interest-bladen. Bovendien staan de kranten bijna elke dag bol van het sportnieuws. Beckers : “Dat klopt. Maar kun je mij één goed omnisportblad noemen in België ? Voor omnisport heb je de krant nodig, maar die gaat dan weer niet in de diepte.”

Volgens Beckers deinzen de meeste uitgevers ervoor terug om een sportblad met een populaire aanpak op de markt te brengen. Hij wil een blad van het volk, voor het volk en door het volk. “Als ik de vergelijking maak tussen het grote aantal voetballiefhebbers dat wekelijks naar het voetbal gaat en het geringe aantal dat een voetbalblad koopt, dan kan ik niet anders dan concluderen dat er een gigantisch gat in de markt zit. De markt van de tv-bladen is verzadigd, die van de sportbladen is een blank vlak dat nog moet worden ingevuld,” aldus Beckers.

Sport ! komt

op woensdag in de winkel en moet bijgevolg de slappe sportkrant van die dag aanvullen. Beckers : “Het is onze bedoeling om het blad complementair te maken aan de kranten, en die niet te kannibaliseren. Sport ! gaat dieper in op het gebeuren van het weekend.”

Om de aanpak te illustreren, grijpt hij terug naar de uitslag van de 24 Uren van Francorchamps. De eerste en tweede plaats gingen daar telkens naar een BMW 320i. Maar op de derde en vierde plaats eindigden wagens die door dieselmotoren werden aangedreven, respectievelijk een 318 BMW en een Golf. Een blad als Sport ! moet volgens Beckers nagaan waarom diesels dergelijke prestaties kunnen neerzetten, maar dan wel bekeken vanuit het standpunt van de jonge sportliefhebber die zelf wellicht ook een Golf-diesel voor de deur heeft staan.

Daarnaast moet het nieuwe tijdschrift emoties en vedetten brengen. “De basis van Sport ! is voetbal, gevolgd door wielrennen. Op de derde plaats komen de gemotoriseerde sporten (auto en motor) en op de vierde plaats tennis. En dan zijn er nog de sensatiegerichte sporten. Zo willen wij bijvoorbeeld de NBA-competitie op de voet volgen.”

Momenteel maakt Beckers zich nog niet zoveel zorgen over de advertentiemarkt voor Sport !. “We maken een blad voor de lezers, niet voor de adverteerders. Als er adverteerders zijn, is dat mooi meegenomen, maar het is niet prioritair. Ook een blad als Blik genereert maar een klein advertentie-inkomen. Maar er worden wel 90.000 exemplaren van verkocht.”

AD VAN POPPEL

RIK DE NOLF (ROULARTA MEDIA GROUP) We hebben altijd gevochten voor een omnisportblad, maar de lezers zijn blijkbaar meer geïnteresseerd in voetbal.

Partner Content