Klimaatverandering genereert risico’s en kansen voor beleggers

© Getty Images
BlackRock
Advertorial

Advertorial verbindt organisaties met de lezers van en doet een beroep op de specialisten van Roularta Brand Studio voor tekst en illustraties. De inhoud wordt eventueel aangebracht door de partner en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

25 november 2021, 09:08 Bijgewerkt op: 20 juli 2022, 08:12

Larry Fink, CEO van BlackRock, herhaalt naar aanleiding van de klimaattop in Glasgow zijn niet mis te verstane boodschap aan de, onder meer financiële, wereld. Behoort duurzaam beleggen al jaren tot de expertise en strategie van BlackRock, dan wil het bedrijf nu beleggers wereldwijd helpen om de risico’s van de klimaatverandering en de overgang naar een koolstofarme economie te beheersen en de vele geboden kansen te grijpen.

BlackRock is een internationaal fondsenhuis en macro-economisch onderzoekbureau dat zijn expertise met de klanten deelt. Concreet beheert de multinationale onderneming financiële risico’s, ontwikkelt ze producten en stelt ze portefeuilles samen voor institutionele beleggers, fondsenbeheerders en individuele beleggers. Die laatste doelgroep benadert BlackRock alleen via retailbanken, private bankers, verzekeraars…

“Duurzaam beleggen maakt al jaren deel uit van de strategie en activiteit van BlackRock”, licht Gisèle Duenas Leiva toe. Zij is verantwoordelijk voor Sales in België, Country Head voor Luxembourg, Head of Manager Research BeLux en ze stuurt de fondsenselectie strategisch aan. “En beleggers kregen de voorbije jaren almaar meer aandacht voor de positieve effecten van duurzaamheid in de brede zin van het woord (Environmental, Social & Corporate Governance (ESG)) op economische groei, beleggingen en financiële markten.”

Gisèle Duenas Leiva, Sales Director Belgium, Country Head Luxembourg en Head of Manager Research BeLux
Gisèle Duenas Leiva, Sales Director Belgium, Country Head Luxembourg en Head of Manager Research BeLux
De uitdagingen voor een uitstootneutrale economie zijn enorm, maar tegelijk biedt de klimaatverandering een historische opportuniteit. Het Bruto Binnenlands Product van verschillende landen kan over de komende twee decennia met 25 % gecumuleerd toenemen. Dat vertegenwoordigt investeringskansen van ten minste 50 triljoen dollar.

BlackRock, november 2021

Klimaatverandering is een game changer

“Maar intussen is duidelijk dat vooral hoe we omgaan met klimaatverandering en met de overgang naar een koolstofarme economie de winstgevendheid van bedrijven op langere termijn zal beïnvloeden. Klimaatverandering leidt tot een fundamentele herbeoordeling van risico’s en zal de allocatie van kapitaal en dus de waardering van risico’s en beleggingen ingrijpend veranderen.”

“BlackRock bevindt zich tussen bedrijven die kapitaal aantrekken en beleggers die investeren. Het is onze fiduciaire opdracht om beleggers te helpen op koers te blijven. Daarom blijven we nieuwe fondsen opbouwen, bestaande fondsen (her)positioneren en financiële producten samenstellen, en zijn we voorstanders voor meer regulatie zoals de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).”

Duurzaamheid wordt nieuwe beleggingsstandaard

BlackRock lanceert nieuwe fondsen met ESG-criteria (waaronder klimaatverandering) en 70% van die nieuwe fondsen zullen duurzame oplossingen volgens artikel 8 en 9 bieden. Het gaat om fondsen van beursgenoteerde bedrijven, indexen (ETF’s) en privéfondsen van niet-beursgenoteerde bedrijven (actief in bijvoorbeeld alternatieve energie). Zo wil BlackRock streven naar stabielere, hogere rendementen. Om greenwashing te vermijden – waarbij bedrijven zich groener voordoen dan ze zijn – blijven reguleringen en controles door de overheden noodzakelijk.

Gisèle Duenas Leiva: “De voorbije jaren hebben we gewerkt aan de integratie van duurzaamheid in onze technologie, ons risicobeheer en onze productkeuzes. Die inspanningen drijven we nu aanzienlijk op, want voor ons lijdt het geen twijfel dat duurzaamheid de nieuwe beleggingsstandaard wordt.”