Kan een vergeldingsactie worden vergoed als een arbeidsongeval?

Als iemand een van mijn werknemers opzettelijk verwondt op weg van en naar het werk, wordt die schade dan beschouwd als een arbeidsongeval en als dusdanig vergoed?

“Een arbeidsongeval is een plotselinge gebeurtenis die de werknemer overkomt tijdens en door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, en die een letsel of het overlijden veroorzaakt”, zegt Michel Strongylos, advocaat bij Elegis-Hannequart & Rasir in Luik. Voor de overheidssector achtte de wetgever het opportuun om het begrip arbeidsongeval — en de bijbehorende verzekering — uit te breiden met feiten die zich buiten de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voordoen, maar daar nog altijd verband mee houden. “Ambtenaren kunnen elders dan op de werkplek het slachtoffer van wraak worden”, zegt Michel Strongylos. “Denk maar aan een misdadiger die, als hij uit de gevangenis komt, een rekening vereffent met de politieagent die hem heeft opgepakt of met de rechter die hem heeft veroordeeld. Of aan een fraudeur die zijn belastingcontroleur aanvalt voor zijn woning.”

Dat bijzondere stelsel voor ambtenaren bleef bestaan tot begin dit jaar. “Volgens het Grondwettelijk Hof was er geen sprake van discriminatie tussen de verschillende categorieën van werknemers”, licht de Luikse advocaat toe. “Maar na paritaire besprekingen zijn de wettelijke bepalingen eind vorig jaar toch gewijzigd, om op 6 februari dit jaar van kracht te worden. Sindsdien geldt de uitbreiding van het begrip ‘arbeidsongeval’ ook voor loontrekkenden. Bij een schadegeval dat als arbeidsongeval wordt erkend, zal de arbeidsongevallenverzekeraar dus over de brug komen, alsof de feiten zich op de werkplek of op weg van en naar het werk hebben voorgedaan.”

Dat doet denken aan de directeur van een agentschap van BNP Paribas Fortis die voor zijn woning in Visé werd vermoord. “Als uit het gerechtsdossier blijkt dat zijn overlijden te wijten is aan een vergeldingsactie die verband houdt met de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst — men heeft geopperd dat het zou gaan om wraak door een ontslagen medewerker of een ontevreden klant — dan kunnen zijn rechthebbenden aanspraak maken op een schadevergoeding van de arbeidsongevallenverzekeraar, ongeacht de plaats waar de feiten zijn begaan”, besluit Michel Strongylos. “Zonder de wijzigingen aan de wet begin dit jaar, was dit niet het geval geweest.”

Hebt u een juridische vraag voor onze experts? Stuur een e-mail naar benny.debruyne@trends.be.

JEAN-MARC DAMRY

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content