JOZEF DELCROIX

Participeerdein Lernout & Hauspie

Als gevolg van de arrestatie van Jozef Delcroix, broer van de CVP-senator Leo Delcroix, in de zaak Super Club-KS kwam naast diens Luxemburgse postbus Europe Finance et Participations sa (EFP) nog een andere schermvennootschap bovendrijven : Lux Venture Finance sa (LVF) waarachter eveneens Jozef Delcroix schuilgaat. LVF is zoals EFP opgericht door Krediettrust, dochter van KB-Lux. De oprichting gebeurde op 20 december ’89, met een kapitaal van 50 miljoen frank. De balans van het eerste boekjaar bevat vier interessante posten. Langs de passiefzijde is er een schuld bij derden van 48 miljoen frank ; de activa bestaan voornamelijk uit drie grote posten. Zo staat er eind ’90 bijna 12 miljoen frank op een bankrekening, is er een stuk vastgoed met een boekwaarde van 14 miljoen frank en zijn er financiële vaste activa ten bedrage van bijna 41 miljoen frank. Het voor de Belgische fiscus verborgen balanstotaal tikt dat jaar af op 98 miljoen frank.

Nader onderzoek leert dat de financiële vaste activa van LVF slaan op aandelen in Lernout & Hauspie Speech Products (LHSP), het Ieperse hightech-bedrijf. Op 30 juni ’90 schreef LVF in op 4663 aandelen in Lernout & Hauspie, goed voor maar liefst 23,3 % in het spraaktechnologiebedrijf. Een deel van die aandelen kwam van investeerders VIV, GIMV en Benevent die op dat ogenblik Lernout & Hauspie verlieten. De aandelen van LVF in LHSP werden in ’92 en ’93 in twee schijven doorverkocht aan een andere Luxemburgse holding Lux International Finance sa, waarachter de West-Vlaamse veevoederspecialist Fernand Cloet schuilgaat.

Opmerkelijk is dat ook wisselagent Paul Ruyts betrokken is bij LVF hij trad o.a. op als volmachthouder van LVF bij de kapitaalverhoging in juni ’90. Die fungeerde als een van de knooppunten in de aandelenhandel rond Super Club. Als gevolg van de onthullingen volgend op het revisorenrapport van André Deschamps over Super Club in mei ’90 bleef Ruyts met een groot pakket onverkoopbare Super Club-aandelen zitten, waardoor hij een groot verlies leed. Die aandelen kwamen oorspronkelijk van de Boerenbond en de Kredietbank. Ruyts deelde de pakketten trouwens met Jozef Delcroix, die eveneens een groot pakket had overgenomen van de Boerenbond, maar die wel tijdig wist te verkopen.

Verleden jaar heeft Ruyts zich aangesloten bij het proces rond Super Club dat John Mc Gowan, de Schotse vriend van Maurits De Prins en mede-bestuurder van Super Club, voor de Mechelse handelsrechtbank heeft aangespannen tegen Philips. Ook EFP van Jozef Delcroix sloot zich hier recentelijk bij aan. Om een repliek gevraagd, ontkent Paul Ruyts zelf elke betrokkenheid bij zowel LVF als Lux International Finance.

Het balanstotaal van LVF eind ’95 de laatst beschikbare balans bedroeg 37,3 miljoen frank en bevatte twee belangrijke posten : een spaarpotje op de bank van 14,8 miljoen frank en een stuk vastgoed voor een waarde van 22,4 miljoen frank.

JOZEF DELCROIX Had van ’90 tot ’92 een participatie van 23,3 % in Lernout & Hauspie Speech Products.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content