‘Jaarlijks 6500 extra leerkrachten nodig tegen 2025’

© BI

Het aantal werkzoekenden dat een opleiding tot leerkracht volgt, is in vijf jaar bijna verdrievoudigd. 863 werkzoekenden volgen intussen zo’n opleiding. Vlaams minister van Werk Hilde Crevits (CD&V) vindt het goed nieuws dat “werkzoekenden de job van leerkracht als een waardevolle carrière zien”.

Is de stijging toeval of voert de regering een actief beleid om werkzoekenden ertoe aan te zetten te kiezen voor een loopbaan als leraar?

HILDE CREVITS. “Als minister van Onderwijs in de vorige regering heb ik getracht de aantrekkelijkheid van het beroep in de verf te zetten. Zo toonde de campagne ‘Word een echte influencer’ leraren als rolmodel. Die campagne was niet enkel gericht op 18-jarigen, maar ook op werkzoekenden.

“Tegen 2025 zullen volgens de arbeidsmarktprognose voor leerkrachten jaarlijks meer dan 6500 extra leraren nodig zijn. De vergrijzing is ook een belangrijke uitdaging in ons onderwijs. Iedereen is het erover eens dat we nood hebben aan meer leraren. Het spreekt voor zich dat we zo veel mogelijk sterke profielen voor de klas willen.

“Ook de hervorming van de lerarenopleiding en maatregelen voor startende leerkrachten kunnen voor een positieve impuls zorgen. Zo willen we de komende maanden en jaren werk maken van duaal lesgeven. Mensen kunnen zo voor een bedrijf werken en deeltijds voor de klas staan. We werken met de minister van Onderwijs aan een proefproject, dat vanaf 1 september moet starten.”

De werkzoekende leerkrachten in opleiding behouden hun uitkering en de opleiding is gratis. Is de respons dan niet eerder laag?

CREVITS. “Een verdrievoudiging van het aantal werkzoekenden in de lerarenopleiding in amper vijf jaar, is goed nieuws. Je mag niet vergeten dat het een zwaar en lang opleidingstraject is. Bovendien wil niet elke werkzoekende voor de klas staan. Het is vooral belangrijk dat we de juiste kandidaten bereiken. Zo krijgen leerlingen ook de meest gemotiveerde leraren voor de klas.”

Moeten werkzoekende kandidaat-leraars ook een toelatingsproef afleggen?

CREVITS. “Net zoals andere studenten, moeten ook werkzoekenden die via de VDAB starten in een lerarenopleiding, deelnemen aan een niet-bindende toelatingsproef. Bovendien brengt een werkzoekende die de lerarenopleiding start, vaak ook ervaring uit andere sectoren mee. Die kennis en ervaring kunnen jongeren inspireren. Iemand die niet onmiddellijk heeft gekozen voor een baan als leerkracht, is daarom geen minder goede leerkracht.”

Van de werkzoekenden die een lerarenopleiding volgen, zijn er 223 ouder dan veertig jaar. Hoe zit het met de anciënniteit van die mensen?

CREVITS. “De zogenoemde zij-instromers in het secundair onderwijs voor technische vakken en praktijkvakken kunnen nuttige ervaring laten erkennen en zo tot tien jaar geldelijke anciënniteit meenemen. Werkzoekenden in de lerarenopleiding vallen onder die regelgeving. “In het regeerakkoord staat dat we ook werk maken van een gefaseerde aanpak voor de erkenning van de anciënniteit van nieuwe zij-instromers voor knelpuntvakken. Ik ga ervan uit dat de minister van Onderwijs daar hard aan werkt.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content