Is langdurige arbeidsongeschiktheid een reden voor ontslag?

Wat indien een arbeidsongeschiktheid zo lang aansleept dat de operationele organisatie van een afdeling eronder lijdt? Welke rechten hebben beide partijen dan? Louis-Hubert Pacco, advocaat bij Loyens & Loeff geeft antwoord.

U kunt zich abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrief door hierboven te klikken op de tab ‘registreren’ of ‘registratie wijzigen’.

Principieel moet elke werknemer zijn werkgever onmiddellijk op de hoogte brengen van zijn arbeidsongeschiktheid. Hij moet binnen de twee werkdagen een doktersattest bezorgen. Bij verlenging van die arbeidsongeschiktheid geldt dezelfde regel en moet er een nieuw doktersattest worden overhandigd. De werkgever kan op elk moment laten controleren of de werknemer echt arbeidsongeschikt is door een controlearts naar de woonplaats van de werknemer te sturen.

Tijdens de periode van arbeidsongeschiktheid blijft de arbeidsovereenkomst bestaan, alleen wordt de uitvoering ervan opgeschort. Aanvankelijk moet de werkgever het loon betalen. De duur van die periode en het bedrag van het gewaarborgde loon hangen samen met het statuut van de werknemer (bediende of arbeider) en met zijn anciënniteit.

Controlearts

Als de arbeidsongeschiktheid blijft aanhouden of als er twijfel rijst of de werknemer wel echt arbeidsongeschikt is, beschikt de werkgever maar over één controlemiddel: geregeld een controlearts sturen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst verbreken, als hij zich houdt aan de normale regels voor de verbreking van arbeidsovereenkomsten. Belangrijk is dat de opzeggingstermijn wordt opgeschort zolang de arbeidsongeschiktheid duurt. Een ontslag met een opzeggingstermijn zal dus wellicht niet het verhoopte effect hebben. Wil de werkgever de arbeidsovereenkomst echt snel verbreken, dan zit er niets anders op dan de werknemer met onmiddellijke ingang te ontslaan en hem een opzeggingsvergoeding uit te betalen.

Een werkgever die met zo’n situatie wordt geconfronteerd, moet dus ofwel geduld oefenen ofwel berusten in de kosten die een verbreking van de arbeidsovereenkomst met zich meebrengt. Belangrijk om te weten is dat als de arbeidsongeschiktheid van een bediende (niet van een arbeider) langer duurt dan zes maanden, de werkgever het bedrag van het gewaarborgde loon dat hij sinds het begin van de arbeidsongeschiktheid heeft betaald, mag aftrekken van de compenserende opzeggingsvergoeding.

Getuigschrift

Zelfs een langdurige of verdachte arbeidsongeschiktheid rechtvaardigt niet dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan verbreken wegens een dringende reden, tenzij hij kan bewijzen dat de werknemer zich schuldig heeft gemaakt aan een ernstige fout of aan bedrog, door bijvoorbeeld een getuigschrift of een attest te vervalsen. Normaal gesproken merkt de controlearts zoiets wel op.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content