Inzetten op ecologie

Het ecologische fonds van Quest Management is bijzonder in die zin dat het belegt in slechts 25 aandelen, met als doel optimaal van hun groeipotentieel te profiteren.

Iedereen is zich ervan bewust dat we vanaf nu op een verantwoordelijke manier moeten consumeren als we onze planeet willen beschermen. Windmolenparken schieten als paddenstoelen uit de grond, de daken van onze woningen worden alsmaar vaker bedekt met zonnepanelen en de belangstelling voor de problematiek rond de bescherming van het drinkwater neemt toe. Quest Management is de uitdaging aangegaan om al die actuele thema’s onder te brengen in één fonds, het Quest Cleantech Fund. Met een stijging van 49 % heeft dat fonds sinds het begin van het jaar de beste prestatie neergezet in de categorie ecologische fondsen. Wij spraken met beheerder Yves Vaneerdewegh, Quest Management Investment Manager Quoted Stocks.

Cash: De thema’s van ecologische fondsen kunnen zeer uiteenlopend zijn. Waarop ligt de focus in uw fonds?

YVES VANEERDEWEGH. Wij beleggen vooral in schone technologieën. Met andere woorden: onze voorkeur gaat uit naar producten en diensten die gebaseerd zijn op technologieën die op een efficiëntere manier gebruikmaken van onze natuurlijke hulpbronnen. De ecologische problemen waarmee wij vandaag geconfronteerd worden, zijn heel divers – van het alsmaar schaarser worden van de fossiele energiebronnen tot de noodzaak om onze drinkwaterreserves te beheren – en daarom zijn ook de oplossingen heel uiteenlopend en gevarieerd. Om die problemen zo goed mogelijk in onze strategie te integreren, hebben wij ervoor gekozen om in te zetten op de volgende vier thema’s: hernieuwbare energieën, bedrijven die streven naar een efficiënt energieverbruik, bescherming van waterbronnen en beheer van de vervuiling en ten slotte de sector van de ‘ecologische’ materialen.

Het thema dat op dit moment het zwaarst doorweegt in onze portefeuille, is dat van de energie-efficiëntie (34 %). In dat segment zijn de technologieën al economisch rendabel en in staat om te concurreren, in tegenstelling tot in andere segmenten, zoals zonne-energie, waar de rentabiliteitsdrempel moeilijker te bereiken is. Centrotec is een typisch voorbeeld van een bedrijf dat ons kan bekoren in dit segment. Die Duitse onderneming produceert onder andere verwarmingsketels waarmee het mogelijk is om het energieverbruik van een gebouw met 30 % te verlagen. Een producent van spaarlampen is een ander typisch voorbeeld van een bedrijf dat in aanmerking komt voor dit thema. We hadden eerder al dergelijke bedrijven in portefeuille, maar we hebben die posities opnieuw verkocht omdat ze ons een beetje te duur werden.

De tweede grootste pijler van ons fonds in termen van gewicht, is water en het beheer van de vervuiling (24,8 %). Vooral de defensieve kwaliteiten van dat activiteitensegment, met namen als Arcadis en Geberit, spreken ons aan.

Hoeveel bedraagt het gewicht van hernieuwbare energieën in uw portefeuille?

VANEERDEWEGH. Het gewicht van hernieuwbare energieën in onze portefeuille bedraagt iets minder dan 21 %. Wij beleggen zowel in zonne-energie als in windenergie. Het selecteren van de juiste aandelen is essentieel in die twee activiteitensectoren. Globaal gezien zijn de beursprestaties van de twee activiteiten sinds begin dit jaar namelijk niet om over naar huis te schrijven. Zonne-energie is met ongeveer 5 % gestegen, terwijl de markten er met gemiddeld 20 % op vooruitgingen. Wij zijn er echter in geslaagd om aandelen te vinden die dit jaar meer dan 100 % gestegen zijn, zoals SMA Solar en Solar Millennium. Er bestaan heel veel bedrijven in de sector van de zonne-energie. Onze taak bestaat erin te zoeken naar de aandelen met de meeste kansen om mooie resultaten neer te zetten.

Geografisch gezien is uw fonds vooral belegd in Europese en Amerikaanse bedrijven. Aandelen uit opkomende landen vinden we in uw portefeuille niet terug. Hoe komt dat?

VANEERDEWEGH. Wij zijn inderdaad sterk aanwezig in Europa en de reden ligt eigenlijk voor de hand. Hoe kiezen wij onze aandelen? Wel, eerst en vooral bestuderen we de fundamentals van de bedrijven die ons beleggingsuniversum vormen. Maar daarnaast hechten we ook veel belang aan het contact met het management van die bedrijven. Wij beleggen in veel kleine en middelgrote kapitalisaties en het onderhouden van contacten met managers van dat soort bedrijven is gemakkelijker in Europa dan in de VS. In de opkomende landen is het zelfs nog moeilijker. Op een bepaald moment hebben wij contact opgenomen met een Chinees bedrijf, maar het management sprak nauwelijks een woord Engels, wat de communicatie uiteraard bemoeilijkte. Bovendien zijn de sectoren waarin wij beleggen nog maar weinig ontwikkeld in de opkomende landen.

Het zou echter fout zijn te denken dat wij niet blootgesteld zijn aan de opkomende markten. Wij beleggen in internationale bedrijven die een deel van hun activiteiten op die markten realiseren. Arcadis is bijvoorbeeld actief in Brazilië. Andritz, dat gespecialiseerd is in hydro-elektriciteit, wordt alsmaar actiever in Latijns-Amerika en Azië. Wij beleggen onrechtstreeks in de opkomende markten, waardoor we kunnen profiteren van hun sterke groei zonder dat we ons zorgen hoeven te maken over problemen in verband met corporate governance en communicatie. Dat zou heel anders zijn als we rechtstreeks zouden beleggen in aandelen op die lokale markten.

Uw fonds werkt met een performance fee, iets wat we normaal zien bij alternatieve fondsen. Moeten we u onderbrengen bij die categorie van fondsen?

VANEERDEWEGH. Wij zijn absoluut geen alternatief fonds. Wij beleggen slechts in 25 aandelen en onze portefeuille bevat geen enkel afgeleid product. De performance fee wordt steeds meer gemeengoed in de wereld van de beleggingsfondsen. Het is een manier als een andere om aan te tonen dat een beheerder gelooft in de kwaliteiten van zijn financieel product. Wij rekenen geen beheerloon aan. Als we slechter presteren dan de kortetermijnrente, verdienen we niets.

Ook niet onbelangrijk is dat er meerdere versies van ons fonds bestaan. Bij versie B wordt er wel een beheerloon van 1,25 % aangerekend, maar is er geen performance fee. (C)

Door Karine Huet

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content