RVA telt minder werklozen in oktober

© belga

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) telde eind oktober 412.739 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in ons land. Dat zijn er 3,9 procent of 16.577 minder dan in oktober vorig jaar.

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) telde eind oktober 412.739 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen in ons land. Dat zijn er 3,9 procent of 16.577 minder dan in oktober vorig jaar.

De daling was opmerkelijker bij vrouwen (- 5,6 procent) dan bij mannen (- 2,3 procent).

De werkloosheidscijfers zijn wel minder geruststellend dan ze op het eerste gezicht lijken. De RVA haalt daarvoor zelf twee elementen aan:

– de maandelijkse statistiek is afhankelijk van technische factoren rond de betalingsvoorwaarden en de kalender. Daardoor lagen de cijfers van oktober vorig jaar hoger, wat de huidige daling nuanceert.

– de verlenging van drie maanden voor de inschakeltijd voor jonge werkzoekenden, waradoor het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen lager ligt.

Om een beter beeld te geven van de werkloosheid in ons land verkiest de RVA het gemiddelde werkloosheidscijfer over de voorbije drie maanden. Dat gemiddelde stemt overeen met 418.272 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden, wat overeenkomt met een daling met 0,4 procent in vergelijking met het driemaandelijkse gemiddelde in september. Op jaarbasis noteert de RVA in dat geval een daling met 1,7 procent.

Het aantal tijdelijke werklozen is in oktober met 8,5 procent afgenomen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar, terwijl volgens de berekeningen van het driemaandelijks gemiddelde er een toename van 2,3 procent wordt geregistreerd.

Vlaanderen telde in oktober 148.556 werklozen, of gemiddeld 150.893 de voorbije drie maanden. Daarmee ligt het aantal werkzoekende werklozen respectievelijk 3,9 en 1,4 procent lager dan een jaar eerder. In Brussel daalde de werkloosheid op maandbasis met 4,2 procent tot 74.936, In Wallonië met 3,7 procent tot 189.247. (BO)

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content