PS wil topambtenaar Pensioenen leveren

© belga

De naam van de nieuwe administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen wordt weldra bekendgemaakt. Zoals vaak met de invulling van topfuncties is ook in dit dossier de politiek nooit ver weg. Dat meldt het weekblad Trends.

Vier kandidaten kunnen nog administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Pensioenen (RVP) worden. De namen die circuleren zijn:: Jean-Marc Close, hoofd van de studiedienst van de socialistische mutualiteiten in Luik, Jean-Marc Delporte, ex-nummer twee van de FOD Financiën en binnen die administratie een tijdlang de kwelgeest van minister van Financiën Didier Reynders (MR), Jean-Marc Vandenbergh, topman van de hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen en Christophe Hardy, kabinetschef van federaal minister Sabine Laruelle (MR). Dat zijn dus drie PS’ers en één MR-figuur.

Vorige week rondde Selor, het wervingsbureau van de overheid, de selectie af van de nieuwe topman. Zoals dat bij zo’n topfunctie gaat, werd het dossier doorgezonden naar het beheerscomité van de RVP en de bevoegde minister, in dit geval Michel Daerden (PS).

Lobbystrijd
De Franstalige socialisten hopen vurig dat een van hun kandidaten de topfunctie krijgt. Eenvoudig is dat niet. Bij kandidaat-overheidsmanagers is de gewoonte dat Selor een shortlist van geschikte kandidaten doorgeeft aan de bevoegde minister. Selor benadrukt dat een minister pas een lager geschikte kandidaat kan benoemen als dit schriftelijk wordt gemotiveerd.

Volgens La Libre Belgique is het gelobby voor de invulling van de nieuwe functie volop bezig. De krant vermoedt vooral een interne PS-strijd waarbij de Luikse PS het voorrecht meent te hebben om de nieuwe administrateur-generaal te leveren. Een niet te verwaarlozen functie, want de baas van de RVP leidt een administratie van 2500 ambtenaren. Personen die betrokken zijn bij de selectie benadrukken echter dat er – zoals vaak in zo’n procedure – allerlei geruchten de wereld worden ingestuurd om een dossier in een bepaalde richting te krijgen. Vaak liggen kandidaten zelf aan de basis van die geruchten.

Als de PS de nieuwe baas van de RVP niet mag leveren, verliezen de Franstalige socialisten een stuk van hun greep in een aantal belangrijke ‘sociale’ sleuteldepartementen waar ze niet langer de nummer één leveren. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) wordt immers geleid door Koen Snyders, CD&V’er en burgemeester van Edegem. De RVA heeft met Georges Carlens sinds kort een CDH’er aan het hoofd staan. Geen enkele PS’er dus.

Vaudeville
De selectie van de nieuwe pensioenbaas heeft overigens alle kenmerken van een typisch Belgische vaudeville. Eigenlijk was de opvolger van Gabriël Perl die met pensioen ging al in de zomer van 2009 bekend. Tom Auwers, directeur-generaal bij de FOD Sociale Zekerheid, was als winnaar uit de selectie gekomen. Als Vlaming kon hij echter geen administrateur-generaal worden omdat de adjunct-administrateur-generaal ook een Nederlandstalige is. In dat geval moet de nieuwe topman immers een Franstalige zijn.

Eén probleem: geen enkele Franstalige kandidaat was geslaagd voor de selectie. Ook Laurent Levêque, nochtans kabinetschef van toenmalig minister van Pensioenen Marie Arena (PS) slaagde niet. Dus moest de hele procedure opnieuw beginnen, dit keer enkel met Franstalige kandidaten.

Nu de procedure haar einde nadert, begint de PS zich te roeren. Het was trouwens uitgerekend vanuit de PS dat de Copernicusplannen van Luc Van den Bossche voor een modernere administratie tien jaar geleden werden getorpedeerd. En die Copernicushervorming voorzag onder andere in de afschaffing van de regel dat een topambtenaar een adjunct moest hebben van een andere taalrol.

A.M.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content