Dominique Leroy (CEO Proximus) ziet loon met 8 procent stijgen

Dominique Leroy (CEO Proximus) © belga
Bruno Leijnse Redacteur bij Trends

Dominique Leroy, de CEO van Proximus, kreeg vorig jaar een brutovergoeding van 936.903 euro. Dat is een stijging met 8,17 procent vergeleken met 2016. Vooral haar variabele vergoeding steeg fors.

Uit het Bezoldigingsverslag van Proximus blijkt dat Dominique Leroy vorig jaar als zelfstandige topmanager 936.903 bruto ontving. Dat is zonder de sociale werkgeversbijdragen die Proximus daarbovenop betaalt.

Het pakket valt uiteen in een basisvergoeding van 515.108 euro (+2%) en een variabele vergoeding van 227.195 euro (+27 %). Die variabele vergoeding hangt voor 60 procent af van prestatie-indicatoren voor de groep, zoals de bedrijfskasstroom, nieuwe klanten, de klantenervaring en het werknemersengagement. 40 procent is gebaseerd op een beoordeling van de individuele prestatie.

Voor de CEO is de variabele vergoeding 150.000 euro als ze haar doelstellingen voor 100 procent behaalt. Doet ze beter, dan kan het bedrag stijgen tot het dubbele. Doet ze slechter, dan kan het dalen tot 0.

Het bedrag hangt voor de helft af van de inschatting van haar prestaties over het voorgaande boekjaar, in dit geval 2016. Die vergoeding daalde met 9,5 procent tot 108.000, wat nog altijd flink boven het target van 75.000 euro is.

De resterende 50 procent van de variabele vergoeding hangt telkens voor de helft samen met de prestaties in 2015 (59.700 euro) en 2014 (59.475 euro). Aangezien Dominique Leroy pas in 2014 in functie trad, is de variabele vergoeding nu pas op kruissnelheid voor de drie jaren die in aanmerking worden genomen. Dat verklaart de sterke stijging van 27 procent.

Boven op de basis- en de variabele vergoeding krijgt de CEO nog ongeveer 194.600 euro aan pensioen- en andere voordelen. Zij geniet ook indexverhogingen (2% in juli). In 2017 heeft Leroy ook nog eens al haar 12.665 aandelenopties uit 2012 verzilverd. Haar contract loopt nog tot 2020.

Terwijl haar loonpakket is gestegen, zijn de uitgaven aan de overige leden van het directiecomité met 18 procent gedaald tot net onder 5 miljoen euro. Dat is onder meer het gevolg van wisselingen aan het hoofd van de humanresourcesdienst in 2016 en van de consumentenactiviteiten in 2017.

Proximus rapporteert ook dat Stefaan De Clerck, de voorzitter van de raad van bestuur, bruto 186.244 euro ontving, bedrijfswagen en telecomvergoeding inbegrepen. Twaalf andere bestuurders, onder wie Karel De Gucht, Martin De Prycker, Isabelle Santens en Luc Van den hove, ontvingen brutovergoedingen tussen 62.000 en 102.000 euro.

Partner Content