IN HET PARADIJS

Taipei.

Als president van Capco Ltd. is Hugo Viaene een bevoorrecht getuige van de ekonomische dynamiek in Zuidoost-Azië. Sinds 1991 leidt de Vlaming de China American Petrochemical Co. Ltd., één van Taiwans grootste chemie-ondernemingen die onder haar buitenlandse klanten ook Belgische flessenproducenten telt. Viaene is de enige buitenlander in het concern dat 720 mensen tewerkstelt. Onder zijn leiding werd onlangs een vijfde produktie-eenheid met 420.000 ton jaarkapaciteit opgestart. De nieuwe site brengt de totale slagkracht van Capco op 1,4 miljoen ton PTA of zuiver tereftaalzuur, één van de grondstoffen voor de polyesterindustrie. EnViaene heeft al plannen klaar voor een zesde fabriek van 500.000 ton.

“Dit is een ekonomie die enorme kansen biedt,” zegt de president van Capco. “Over 100 miljoen VS-dollar-investeringen wordt hier nog in een-twee-drie beslist, terwijl wij als westerlingen geneigd zijn alles grondig te overwegen en te bestuderen. Uiteraard gaat dat makkelijker in een omgeving met 8 tot 9 procent ekonomische groei.”

Hugo Viaene is evenwel nuchter genoeg om te beseffen dat dergelijke groeicijfers op termijn uitmonden in overkapaciteit : in onze branche heeft Taiwan nu een kapaciteit van 2,4 miljoen ton ; tegen 2000 zal dat 4 miljoen ton zijn. Maar hetzelfde gebeurt in Zuid-Korea, terwijl ook Indonesië, Thailand, Maleisië en India bijbenen. Let wel, geleidelijk is er ook een upgrading van technologie en verschuiving van arbeidsintensieve bewerkingen downstream naar lage-lonenlanden in de regio. En bijgevolg op termijn misschien ook van de hogere techische produktie van de polyester, zoals dat in Europa het geval is geweest. Intussen wordt hier aan milieu- en veiligheidsaspekten flink bijgesleuteld, zowel wettelijk als technologisch. En bovendien zijn het ontzettend harde werkers,” looftViaene zijn dynamische werkomgeving.

Al even entoesiast is de Capco-president trouwens over zijn vrijetijdsomgeving : “Als liefhebber van klassieke muziek word ik hier enorm verwend. De grootste wereldtalenten komen geregeld naar de Taiwanese hoofdstad.”

Nadat hij in 1964 afstudeerde als burgerlijk scheikundig ingenieur van de KU-Leuven begon Hugo Viaene zijn schitterende loopbaan bij Petrochim. Na vier jaar deed hij de overstap naar de Amerikaanse petroleumreus Amoco. In de opstartfaze van de Belgische Amoco-dochter in Geel, bekleedde Viaene tussen ’68 en ’74 bij Amoco Chemical Belgium diverse funkties, tot hij er in 1981 (tot 1991) de eerste Belgische general manager werd. Tussendoor, van ’75 tot ’80, werd hij in Brazilië belast met de engineering, bouw en het opstarten van Rhodiaco, een joint venture tussen Amoco en Rhodia (dochter van Rhône Poulenc).

HUGO VIAENE (CAPCO) In 4,5 jaar heb ik twee haalbaarheidsstudies zien uitmonden in één fabriek en een tweede staat bijna in de steigers. Ondenkbaar in Europa.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content