“In geen geval mag de regering nu ten prooi vallen aan survivors-immobilisme”

In het zakenkabinet van Trends geven zeven top-CEO’s als Vlaams en federaal schaduwminister om beurt hun visie op de sociaal-economische actualiteit.

Hebt u commentaar op deze rubriek?

Mail dan naar trends@trends.be

DONDERDAG 5 MEI

Na het ABVV op 1 mei herhaalt het ACV ter gelegenheid van Rerum Novarum zijn pleidooi voor een algemene sociale bijdrage (ASB) om de financiering van de sociale zekerheid te redden.

Thomas Leysen. “ASB wordt een nieuwe drielettersplijtzwam in de politieke besluitvorming. Met een breuk in het linkerveld tussen voorstanders bij het ABVV en de PS en tegenstanders aan SP.A-zijde. Een algemene sociale bijdrage is geen goed nieuws voor de economische groei en dient om het debat over de beperking van de uitgaven in de sociale zekerheid te ontwijken. De bijdrage zal in ruime mate worden gefinancierd door de ondernemingen en dus de investeringen verder afremmen. ASB staat daarom haaks op de recente inspanningen van de regering om België opnieuw aantrekkelijk te maken voor buitenlandse en binnenlandse investeerders door onder meer de aftrek van de kapitaalkosten, de zogenaamde notionele interesten.”

MAANDAG 9 MEI

Groen! stelt op een persconferentie dat kernenergie een oneerlijk concurrentievoordeel geniet in vergelijking met alternatieve energiebronnen omdat de nucleaire sector al decennialang een verlaagde verzekeringspremie betaalt. Naar schatting vloeit jaarlijks minstens 463,7 miljoen euro steun naar de kernenergiesector.

Leysen. “De belangstelling voor kernenergie is duidelijk terug. Steeds meer blijkt dat ook in de toekomst kernenergie een belangrijke pijler van de Europese energievoorziening zal blijven, gezien de voordelen inzake kostprijs, bevoorradingszekerheid en uitstoot van broeikasgassen. In Frankrijk en Finland werken ze aan nieuwe centrales en ook in Groot-Brittannië zijn de debatten weer geopend.

“Groen! goochelt met cijfers om aan te tonen dat kernenergie niet zo goedkoop zou zijn als wordt beweerd. De kernenergiesector zou jaarlijks 463,7 miljoen euro krijgen. Maar 340 van die 463,7 miljoen euro bestaan uit de voorzieningen die elk jaar opzij worden gelegd om de kosten van de ontmanteling van de centrales te financieren. Die kosten werden in ons land altijd al in de prijs inbegrepen en zijn steevast een onderdeel van elke ernstige vergelijking van de kostprijs van kernenergie met andere energievormen. De rest bestaat vooral uit kosten voor de ontmanteling van oude nucleaire onderzoeksreactoren van de overheid waarvoor in het verleden geen voorzieningen werden aangelegd. Dit is dus geen cadeau aan de nucleaire sector, maar wel aan de overheid. De financiering gebeurt immers door een bijdrage van de elektriciteitsgebruiker.

“Eigenlijk is slechts een goede 38 miljoen van de 463,7 miljoen euro te beschouwen als steun van de overheid. Het gaat om geld voor nieuw onderzoek, iets wat verantwoord is gezien het grote aandeel van kernenergie in onze elektriciteitsbevoorrading. Dag bedrag past perfect in de Lissabon-strategie die meer inspanningen vraagt voor Onderzoek & Ontwikkeling. Dus graag een debat over kernenergie met ernstige argumenten en niet met cijfers en slogans die totaal uit hun context zijn gegrepen.”

DINSDAG 10 MEI

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Marino Keulen (VLD) geeft uitleg bij het jaarverslag 2004 over de Vlaamse gemeenten.

Leysen. “Minister Keulen pleit voor een fiscaal pact om de wildgroei van diverse lokale taksen tegen te gaan. Volgens de Voka-barometer zijn de gemeentebelastingen de voorbije vijf jaar met 36 % gestegen. De specifieke bedrijfsbelastingen stegen zelfs met 50 %. Zelfs al is in het vooruitzicht van de verkiezingen 2006 een – voorlopig – einde gekomen aan die stijging, toch weegt die extra zwaar voor de ondernemingen. Voor hen zijn alle gemeentebelastingen immers volledig onafhankelijk van hun resultaten en winsten. Het gaat dus om volstrekt onrechtvaardige belastingen. Toch meent minister Keulen dat de gemeenten goed besturen. Een merkwaardige uitspraak.”

WOENSDAG 11 MEI

Premier Guy Verhofstadt stopt na een bezoek bij de koning het dossier Brussel-Halle-Vilvoorde in de koelkast tot 2007.

Leysen. “Beter geen akkoord dan een slecht akkoord. Met die welbekende slogan werd – voorlopig – de institutionele bladzijde omgedraaid. De regering moet zich nu concentreren op de belangrijke sociaal-economische dossiers. Dossiers die moeten worden uitgevoerd, aangepakt of opgelost zoals de eindeloopbaan, de financiering van de sociale zekerheid, de verlaging van de lasten op arbeid, de hervorming van de vennootschapsbelasting met de invoering van de aftrek van risicokapitaal, de fiscale aanmoediging van innovatie enzovoort.

“Knopen moeten worden doorgehakt, zelfs zonder consensus met de sociale partners. Het is een veeg teken dat sommigen al speculeren op een verzwakte daadkracht om de handrem aan te halen. In geen geval mag de regering nu ten prooi vallen aan survivors-immobilisme.”

A. G

“Graag een debat over kernenergie met ernstige argumenten en niet met cijfers en slogans die totaal uit hun context zijn gegrepen.”

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content