IMMO ECHO

De reglementering rond de urbanisering en de bestemming van grond was van vitaal belang voor het Brussels Gewest. …

Een onvoldoende voor het GBP

De reglementering rond de urbanisering en de bestemming van grond was van vitaal belang voor het Brussels Gewest. Maar nu het Gewestelijk Bestemmingsplan ( GBP) is ondertekend, bestaat er geen reden om victorie te kraaien _ nog niet.

Sommige betrokken partijen maken zich al ongerust over de nasleep van het GBP. Door zijn enorme complexiteit verliest het instrument aan effectiviteit in de praktijk. En inderdaad, ook al heeft het gewest in theorie grote positieve principes voor zijn toekomst vooropgesteld, voor de realisatie van het merendeel ervan zullen toch zeer zware procedures nodig zijn. Zo is de bouw van kantoren buiten administratieve zones onderworpen aan de goedkeuring van een Bijzonder Bestemmingsplan (BBP), dat verre van makkelijk te verkrijgen is omdat het verplicht een consensuspolitiek moet passeren. Ook de Gebieden van Gewestelijk Belang (GGB) en de Gebieden van Gewestelijk Belang met Uitgestelde Aanleg (GGBUA) vormen het voorwerp van een welbepaalde procedure. Hetzelfde geldt voor bepaalde stedelijke industriezones, waar toch activiteiten toegestaan zijn die verband houden met de productie van immateriële goederen.

Zouden ze niet beter onmiddellijk opnieuw aan de slag gaan? Dat is de vraag die Catella Codemer stelt. De makelaar komt tot een verontrustende vaststelling in de hele situatie. “De perverse effecten van het GBP zullen niet op korte termijn worden ondervonden, maar na vijf jaar,” zegt Paul Delesenne, chief executive officer van Catella Codemer. “Als er niets ondernomen wordt, riskeert het Gewest een reëel aanbodtekort, dat de bedrijven ertoe zal brengen zich te richten op de periferie of uit te kijken naar andere belangrijke Europese trekpleisters. Dat zal vanzelfsprekend negatieve economische en financiële gevolgen hebben.”

Servcorp in Brussel

Servcorp heeft zeker de intentie zich te doen gelden op de Belgische markt. De Australische vennootschap, die ongeveer twintig jaar geleden in Sidney werd opgericht en die actief is in de sector van de zakencentra, heeft zich gevestigd op twee verdiepingen van de Bastion Toren (Naamse Poort). Servcorp is gespecialiseerd in lokalisaties van stadscentra en is aanwezig in meer dan 500 steden in Australië en Azië. Vorig jaar begon de Europese expansie met Parijs. Als hoofdstad van Europa vormt Brussel het ideale houvast om de continentale verovering voort te zetten. De volgende halte is Amsterdam, maar een datum daarvoor is nog niet bekend.

Momenteel is Brussel getuige van een sterke toename van het aantal zakencentra, met soms toch bedenkelijk succes. Regus, Mo Square, NCI Belgium afficheren namelijk af en toe vrij magere bezettingscijfers. Servcorp en binnenkort MWB (rondpunt Schuman) zullen nog aan de lijst kunnen worden toegevoegd. Is de inzet niet onredelijk? “Wij zijn ons ervan bewust dat Brussel een overaanbod kent, licht general manager Taine Moufarrige toe. Maar wij zijn er ook van overtuigd dat Brussel een strategische plaats is die ingenomen moet worden.”

Kapitaalverhoging bij City Hotels

City Hotels verfijnt zijn strategie in de vastgoedsector. De Belgische vennootschap, waarvan Almafin voor 30% aandeelhouder is, heeft besloten haar inspanningen te richten op het beheer van haar onroerende activa, waardoor zij de weg opent naar de creatie van een gespecialiseerd fonds in het hotelwezen. Het beoogde doel is in de volgende tien jaar een portefeuille te ontwikkelen in de grootteorde van 1 miljard euro (40 miljard frank), met andere woorden een vermenigvuldiging met vijf van de actuele activa. Dit zal een programma impliceren dat zich richt op het aankopen van hotels (vier of vijf sterren) met een uitstekende ligging, vooral in de stadscentra. Gelijktijdig zal City Hotels de activiteiten in het beheren van hotels geleidelijk afbouwen en ze toevertrouwen aan internationale ketens via beheercontracten.

Tussen nu en het einde van het jaar zal er een oproep worden gericht naar de sparende burger. Het zal gaan om een kapitaalverhoging door de uitgifte van nieuwe aandelen met warrants. De aldus verkregen sommen zullen het eigen vermogen en de permanente middelen van de vennootschap versterken.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content