“IK BEN ADVOCAAT, GEEN LOBBYIST”

Hans Brockmans
Hans Brockmans redacteur bij Trends

Dredging International, Soils, Indaver, Ikea Belgium, Abeb, Silt, Algemene Aannemingen Van Laere, Vooruitzicht en Van Roey. Het zijn slechts enkele bedrijven die volgens de website van de Raad van State de hulp van De Wolf hebben ingeroepen.

Voor diezelfde Raad van State heeft de advocaat onlangs een nederlaag geleden. Volgens een recent arrest zal een klacht tegen een overheidsgunning niet meer leiden tot een schorsing van de aanbestedingsprocedure. Terwijl die schorsingsprocedure zowat het handelsmerk was van De Wolf. De jarenlange consequente rechtspraak van de Vlaamse Kamers van de Raad van State is in één klap van tafel geveegd, zegt De Wolf.

De visie van de Vlaamse Kamers had een preventieve werking. Door een beslissing tot gunning van een overheidsopdracht te schorsen in afwachting van een snelle uitspraak, werd de overheid in kwestie onmiddellijk met de gevolgen van haar onrechtmatige beslissing geconfronteerd. Bovendien vermijdt zo’n schorsing de hoge schadevergoedingen die jaren na de feiten door de overheid moeten worden betaald als de opdracht onrechtmatig blijkt te zijn uitgevoerd.

De Wolf: “De Vlaamse Kamers volgden hiermee het standpunt van eerste auditeur Jos Stevens, die met zijn strakke visie en grondige kennis van de reglementering miljarden heeft bespaard voor de federale en gewestelijke overheden.”

De Franstalige Kamers meenden echter dat zo’n onmiddellijke schorsing niet noodzakelijk was, zoals bleek in de zaak- Van Hool. Een uitspraak van de Verenigde Kamers was nodig om te komen tot een uniforme rechtspraak. De Wolf: “Door de kantelende opinie van een (wellicht Vlaamse) rechter wordt de rechtsbescherming van inschrijvers op overheidsaanbestedingen substantieel uitgehold.”

De gevolgen voor het ondernemingsleven, zeker aannemingsbedrijven, zullen niet gering zijn. Volgens De Wolf worden door het recente arrest gevallen zoals de zaak-Van Hool inzake overheidsopdrachten opnieuw de regel.

Concreet: “Een bedrijf dat ten onrechte een overheidsopdracht aan zijn neus ziet voorbijgaan, moet jaren wachten op een uitspraak ten gronde. Krijgt het bedrijf jaren later toch gelijk, dan is de vergoeding beperkt tot een recht op schadevergoeding ten belope van 10% van de aannemingssom.”

Het uitgesloten bedrijf zal een jarenlange juridische procedure moeten voeren, eerst voor de Raad van State en vervolgens voor de burgerlijke rechtbanken om ten slotte een financiële schadevergoeding te verkrijgen die uiteindelijk met belastinggeld wordt gefinancierd.

De advocaat vreest dat politici weer de vrije hand krijgen bij de gunning van opdrachten. Want: “De boodschap voor de politici en de bedrijven is duidelijk: dit is een stap terug naar de oude politieke cultuur. Bevriende ondernemingen, die slechter of duurder werk leveren dan concurrenten, kunnen hoe dan ook de uitvoering van een opdracht verkrijgen. De toetsing op korte termijn van de gunningsbeslissing aan de regelgeving zal niet meer mogelijk zijn. Het favoriete bedrijf behoudt zijn bestelling en de politicus is van het departement verdwenen wanneer de zaak jaren later ten gronde wordt behandeld.”

De advocaat zal in de toekomst een beroep doen op Europese richtlijnen voor overheidsopdrachten. “Het Europees Hof van Justitie zal zijn rol moeten spelen,” verwacht De Wolf.

De Wolf vreest dat met de wijziging in de rechtspraak de minder koosjere technieken om aan overheidsopdrachten te raken weer boven komen drijven. Hij kreeg ook wel eens te maken met cliënten die onfrisse methodes hanteren om hun bestellingen los te peuteren.

De Wolf: “Ik ken dat verhaal van Vlaamse ondernemers: ‘Als ik politicus X of Y niet benader, doet mijn concurrent het wel en verlies ik de opdracht.’ Ik verdedig echter dossiers op basis van hun inhoud en het rechtmatige karakter van het beoordelingsproces van de overheid. Als ik merk dat er onkiese dingen zijn gebeurd, wens ik de zaak niet te behandelen. Ook weiger ik om dossiers via zogenaamde informele vergaderingen tijdens de gunningsprocedure te verdedigen. Ik ben advocaat, geen lobbyist.”

Hans Brockmans

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content