IEDEREEN IS EEN STER ?

Karel Vinck is een ster. Niet iedereen is een ster. Karel Vinck is een meritokraat, een man die louter op basis van zijn bekwaamheid en noeste arbeid zit waar hij hoort te zitten. Dat geldt ook voor zijn negen voorgangers. De verkiezing van de Manager van het Jaar is een viering van een korrekte rangorde in onze samenleving.

Voor de tiende maal wordt de trofee overhandigd aan een ondernemer die zich met recht en zonder schaamte een lid mag noemen van een elite. Een elite die door haar harde werken, het nemen van risico, het presteren van vele uren, het vaardig leiden van mensen, het opofferen van veel komfort (ondanks de BMW en soms, heel soms, op de duur een chauffeur), het radeloze en meermaals suksesvolle zoeken van oplossingen, het moeizame en soms falende nastreven van een evenwicht tussen privé-leven en maatschappelijke taak, noodzakelijk is voor een betere samenleving.

Dit mag niet geschreven worden want het strijkt tegen de haren van de kwezelarij over de Kleine Man die de westerse samenleving wil veroveren. Talent, resultaat, noeste arbeid en leergierigheid dwingen geen eerbied meer af. Iedereen is een ster. Miljoenen sukseslozen hebben leren verwachten dat het sterdom eenieders geboorterecht is en het resultaat is van een loterij, zonder zweet.

De elite doorsijpelt het zakenleven, de top van de politiek, de hoge kultuur, het hoogste niveau van de vakbonden, de universiteiten. Het is niet omdat de leden van de elite té vaak, omwille van de maatschappelijke konventies van vandaag, hun lidmaatschap van deze meritokratie verloochenen of minimalizeren, dat zij niet bestaat, noch de ruggegraat is van de samenleving.

Een vergelijking. De katedraal van Antwerpen is superieur aan elk tribaal masker of totem, niet omdat hij Europees is of kristelijk, maar omdat dit gebedshuis meer menselijke vindingrijkheid en vernuft inhoudt dan gelijk welke idealizering van romantisch primitivisme. De elite die door de lezers van Trends benoemd wordt tot Manager van het Jaar is superieur aan elke beeldbuisverslaafde, niet omdat de topondernemer rijk is of verkeert in de beste kringen, maar omdat zijn levenstrant meer menselijke moed, vindingrijkheid en kreativiteit inhoudt dan gelijk welke romantische idealizering van Jan met de Pet. Iedereen is een ster ? Neen, niet iedereen is een ster, er blijven de onbekwamen, domoren, slappelingen, luieriken, ongemotiveerden. Deze zijn dat niet per definitie omwille van de slechtheid van de samenleving of de onrechtvaardigheid van het leven, feilen die dan door sociale engineering moeten en kunnen worden bijgestuurd. Iedereen heeft recht op gelijke kansen, maar met gelijke kansen is het niet zo dat iedereen overal thuishoort of het recht heeft om alles aan te pakken of te doen.

Er bestaat een bitse wedijver tussen twee tendensen in de samenleving : gelijkheidsdrang en elitisme. De gelijkheidsdrang is aan de winnende hand. Zonder veel nadenken omhelsden we de stelling dat iedereen veruit hetzelfde is (en erger nog, zou moeten zijn). Dat zelfverwezenlijking veel belangrijker is dan een objektieve prestatie, dat de Kleine Man altijd gelijk heeft, dat een goede samenleving veel meer moet bekommerd zijn om de verliezers op te tillen dan de winnaars te eren en aan te moedigen.

Door de verering van de Totale Gelijkheid maken we onszelf blind voor eenvoudige waarheden : niet in het minst voor het simpele feit dat sommige mensen beter zijn dan andere, knapper, harder werkend, verstandiger, produktiever, moeilijker om te vervangen (ook ter linkerzijde op het ideologische spectrum). Frank Vandenbroucke is Frank Vandenbroucke omwille van zijn opperbeste familiale achtergrond, zijn briljante studies aan een schitterende universiteit, zijn werklust en zijn idealisme. Frank Vandenbroucke behoort bij de elite. Veel van zijn kiezers zullen dat nooit zijn, kunnen dat nooit zijn. Feiten zijn belangrijker dan myten. Elk lid van de menselijke soort kan iets bijdragen tot het humane gemenebest. Dat wil niet zeggen dat alle bijdragen gelijk zijn. De bijdrage van de Managers van het Jaar is beter dan de bijdrage van de abonnees op de Lotto-formulieren.

F. Cr.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content