I & C. Leven van info

De 62-jarige Jef Bogaert deed zijn hele leven niets anders dan “oprichten”. In ’55 zette hij z’n schouders onder de dokumentatiecel van de studiedienst van de Bond voor Grote en Jonge Gezinnen, in ’59 werd hij bibliotekaris aan de universiteit Lovanium in Kongo (om “ambtenaren te kweken”), 7 jaar later stoffeerde hij als lid van de Ecole d’Administration de eerste grondwet van Zaïre om daarna, in opdracht van de Unesco, biblioteken te gaan opstarten in Nigeria en Senegal.

Rode draad doorheen dit levenspad : pure informatie. In ’67 hielp hij de bib van de Kortrijkse Kulak-unief uit de grond stampen en werd hij bibliotekaris van de Antwerpse Ufsia (wat hij bleef tot in ’93). “Ik organizeer en beziel graag en ik kan niet stilzitten, ” geeft Jef Bogaert toe.

In de recente plannen voor de NV Telenet Vlaanderen vond hij zijn jongste stokpaardje. “Vlaanderen loopt voorop in het debat rond het belang van de informatie- en kommunikatie-infrastruktuur van de toekomst. ” Een anekdote wordt opgediept. “Weet je dat toenmalig premier Wilfried Martens het in z’n speech voor het World Economic Forum ’87 in Davos een toespraak die ik mee hielp voorbereiden al had over datasnelwegen ? Jaren voor het duo Clinton/Gore met die visie op de proppen kwam. “

Jef Bogaert zwaait met z’n eksemplaar van het rapport-Bangeman van de Europese Kommissie. Zelf is hij (nog ?) geen verwoed Internet-gebruiker, maar hij beseft wel het belang ervan : “De informatiemaatschappij heeft ons zowel het bedrijfsleven, de overheid als de informatie-ekonomie an sich heel wat te bieden. ” Hij is dan ook al maanden in de weer met de voorbereiding van een ambitieus colloquium, op 19 januari, over de infomaatschappij en vooral de daaraan verbonden uitdagingen voor de Vlaamse bedrijven (*). Initiatiefnemer van dit opzet : het Europees Promotiecentrum voor Informatie en Communicatie (I&C), ook één van Bogaerts geesteskinderen.

De vzw I&C, opgericht in ’91, vindt haar wortels in het VKW, maar is autonoom want zelfonderhoudend. “Het is onze bedoeling om op termijn een Vlaamse Inbel te creëren, ” plant Jef Bogaert. “Ons doel is : informatie verstrekken ten behoeve van de burgers. De reeds bestaande federale informatie-instelling Inbel speelt onvoldoende in op de dringende vraag naar informatie en beperkt zich vooal tot de promotie van België. Parallel daarmee blijven de kabinetten nog steeds hun eigen info spuien en doen ze zo aan politiek dienstbetoon. Hier moet ooit schoon schip worden gemaakt. “

(*) Colloquium : “Op weg naar de informatiemaatschappij : een uitdaging voor het Vlaamse bedrijfsleven”, donderdag 19 januari ’95, info. : tel. 03/457.66.48, fax. 03/457.80.35.

JEF BOGAERT (I&C) “Het is onze bedoeling om op termijn een Vlaamse Inbel op testarten. “

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content