HOEVEEL krijgt u op het einde van de rit?

Als u de premies van een pensioenspaarfonds of pensioenspaarverzekering fiscaal in mindering brengt (één keer volstaat), moet u op uw zestigste verjaardag een belasting van 10 % betalen. Dat is de tegenprestatie die u levert in ruil voor het fiscale voordeel dat u op gestorte premies hebt genoten. De bank of verzekeraar houdt deze 10 % automatisch in op het ogenblik dat u zestig jaar wordt, en daarmee hebt u al uw fiscale verplichtingen terzake voldaan. U moet dus geen melding maken van het gespaarde bedrag in uw belastingaangifte. Op die manier vermijdt u dus de gemeentebelasting.

U bent trouwens niet verplicht om op uw 60ste (op het ogenblik dat de belasting van 10 % wordt afgehouden) te stoppen met het pensioensparen. Integendeel, vanaf dat moment wordt het nog interessanter. Dat komt omdat u tussen uw 60ste en 64ste nog vijfmaal een premie kunt betalen waarop u een fiscaal voordeel krijgt, zonder dat u op dit deelkapitaal belasting moet betalen.

Op welke bedragen wordt de belasting van 10 % ingehouden? Dat hangt ervan af of het gaat om een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds.

Bij een pensioenspaarverzekering wordt de 10 % ingehouden op de premies die werden gekapitaliseerd tegen de gewaarborgde rentevoet. Hebt u bijvoorbeeld een contract met een gewaarborgde rente van 3,25 %, dan wordt er 10 % belasting ingehouden op de premies die werden gekapitaliseerd tegen deze rentevoet van 3,25 %. U betaalt met andere woorden slechts belastingen op het effectieve rendement. Op de winstdeelname van een pensioenspaarverzekering betaalt u geen belasting.

Bij een pensioenspaarfonds liggen de zaken anders. U moet op uw zestigste eveneens 10 % belasting betalen, maar dan berekend op de premies gekapitaliseerd tegen 4,75 %, ook als uw werkelijke rendement lager ligt. U loopt dus het risico te worden belast op een hoger bedrag dan wat u in werkelijkheid hebt gekregen (als uw pensioenspaarfonds slecht heeft gepresteerd). Brengt uw pensioenspaarfonds meer op, dan wordt u op het surplus niet belast.

Voorbeeld. Stel, u belegt jaarlijks 600 euro gedurende twintig jaar in een van beide formules. In de formule van de pensioenspaarverzekering wordt u op uw zestigste belast op een kapitaal van 17.076,05 euro (premies gekapitaliseerd tegen 3,25 %). U betaalt daarop 10 % belastingen, of 1707,6 euro. In de formule van het pensioenspaarfonds wordt u op uw zestigste belast op een fictief kapitaal van 20.241,24 euro (premies gekapitaliseerd tegen 4,75 %). U betaalt hierop 10 % belastingen, of 2024,12 euro.

Fout opgemerkt of meer nieuws? Meld het hier

Partner Content